Kontanthjælp enlig: Får du særlig støtte til høje boligudgifter ?


Se også:
Notat om særlig støtte til høje boligudgifter (24. juni 2014)

Hvis du er på kontanthjælp & er enlig har du måske ret til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Den gælder desværre ikke for unge under 25 år.

Men der er måske også for samlevende imellem 25 & 30 år med gensidig forsørgelsespligt mulighed for dette tillæg.

Fra et konkret tilfælde her i Vejle kommune har vi kendskab til, at sagsbehandlere ikke lever op til deres vejledningspligt.

For en enlig kontanthjælpsmodtager først i 40´erne. Konkret fik vedkommende kr. 800,- om måneden skattefrit fremadrettet.

Men derudover har vedkommende ret til at få tilbagebetalt særlig støtte 3 år tilbage efter Ankestyrelsens principafgørelse nr. 166-12.

Derfor spørg din sagsbehandler om særlig støtte i aktivlovens §34.

Hvis du får et mundtligt afslag, så husk at du har ret til et skriftligt afslag.

På vegne af SIND Vejle

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle

 

Søg med Google