Resultatet af generalforsamlingen den 22. februar 2014

Vi har da helt i farten glemt at fortælle jer, at der skete følgende på den stiftende generalforsamling den 22. februar 2014.

Gitte Nordby, Vejle blev medlem af bestyrelsen.

Lene Gilsaa fortsætter som medlem & Flemming Leer Jakobsen ligeså vel.

Suppleant blev James Streeter.

Freddy Mølgaard Jensen valgte desværre at udtræde. Der skal lyde tak for hans hjælp i bestyrelsen.

Vi skifter per 1. april navn til SIND Vejle lokalafdeling. Læs mere about Resultatet af generalforsamlingen den 22. februar 2014

Nyheder: 

Kontanthjælp enlig: Får du særlig støtte til høje boligudgifter ?

Se også:
Notat om særlig støtte til høje boligudgifter (24. juni 2014)

Hvis du er på kontanthjælp & er enlig har du måske ret til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Den gælder desværre ikke for unge under 25 år.

Men der er måske også for samlevende imellem 25 & 30 år med gensidig forsørgelsespligt mulighed for dette tillæg.

Fra et konkret tilfælde her i Vejle kommune har vi kendskab til, at sagsbehandlere ikke lever op til deres vejledningspligt. Læs mere about Kontanthjælp enlig: Får du særlig støtte til høje boligudgifter ?

SIND Vejle har vundet efterbetaling af boligstøtte 7 år tilbage

Efter over 2 års kamp med klager frem & tilbage imellem lokalformand Flemming Leer Jakobsen fra SIND Vejle er det lykkedes at få tilbagebetalt 7 år tilbage fra klagetidspunktet.

Det drejer sig om beregning af boligstøtten, hvor fjernvarme ikke indgik i udregningen.

Forældelsesfristen er normalt 3 år, men fejlen er flere gange ikke blevet fanget af Vejle kommune.

Blandt andet har Vejle kommune kvitteret for modtagelse af varmeregnskab mens Flemming Leer Jakobsen var sygemeldt på kontanthjælp. Læs mere about SIND Vejle har vundet efterbetaling af boligstøtte 7 år tilbage

Nyheder: 

Stiftende generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling

Lørdag den 22. februar 2014 kl. 15 i Værestedet Huset lokaler, Vesterbrogade 13, 7100  Vejle. (Tidligere annonceret i SIND bladet februar 2014)

Som led i strukturændringer der blev vedtaget på SIND landsmøde i 2012 skal der afholdes en ny stiftende generalforsamling.

Der er også et forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter der indeholder de organisatoriske ændringer fra de gamle amts-kredse til regionskredsen. Se link til forslag til vedtægter nederst. Læs mere about Stiftende generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling

Nyheder: 

Du kan tage dit liv - men det kan også vente til imorgen

Eftergårsdagens nyhed i Politiken om stigning i selvmord i 2012 med 12 procent til i alt 680 på landsplan er forebyggelse så meget mere nødvendig.

Det blev sagt så fint at den medvirkende Eva ved Sindets Dag Vejle 2013.

Kan det vente til imorgen ?

Se den her:

Læs mere about Du kan tage dit liv - men det kan også vente til imorgen

Nyheder: 

En af Os Ambassadørens klumme v/ Kirsten Andersen

Jeg hedder Kirsten, er 27 år og uddannet social og sundhedsassistent. Jeg har diagnosen paranoid skizofreni og har haft den siden 2010, hvor jeg også kom på førtidspension.

Jeg er EN AF OS-ungeambassadør, fordi jeg gerne vil ud og viderebringe budskabet om, at det er vigtigt at tale om psykiske lidelser. Der, hvor jeg rigtig gerne vil sætte ind, er i forhold til de unge og deres trivsel. Netop fordi jeg i den grad selv havde brug for nogen at snakke med og en at stole på i mine teenageår, hvor sygdommen begyndte.

Mindre tvang i psykiatrien

Lokalformand for SIND Vejle kommenterede i DR P4 Trekanten i mandags Astrid Krags kronik i Politiken :

"Også formanden for SIND i Vejle, Flemming Leer Jakobsen, hilser sundhedsministerens nationale mål velkomne.

- Vi tror i SIND, at det kan lade sig gøre at nedbringe tvangen. Det viste islændingene allerede i 30erne, hvor de brændte fikseringsbælterne, siger han." Læs mere about Mindre tvang i psykiatrien

Psykisk syge kunne få bedre behandling

SIND Vejles lokalformand var i DR P4 Trekanten torsdag den 26. september 2013:

"De psykisk syges forening, Sind, er også bekymret over manglen på psykiatere.  Det kan nemlig måske betyde, at nogle patienter må vente længere end godt er, inden de kommer i behandling, siger formanden for Sind i Vejle, Flemming Leer Jakobsen.

- Og vi ved, at jo længere tid det tager for en patient at komme i behandling, jo længere tid tager det for personen at blive selvhjulpen igen, siger han." Læs mere about Psykisk syge kunne få bedre behandling

SIND Vejle indgår sponsoraftale med OK Benzin

OK sælger benzin, diesel, fyringsolie, varmepumper, el, m.m.SIND Vejle lokalforening har indgået en sponsoraftale med OK ved brug af OK Benzinkort, hvor der går 6 øre for hver tanket liter benzin til SIND Vejle lokalforenin

Nyheder: 

Psykiater Eva Blach ikke længere tilknyttet Vejles psykiatriske sygehus

Vejle Amts Folkeblad kunne den 6. september 2013 fortælle, at psykiater Eva Blach ikke længere er tilknyttet Vejle psykiatriske sygehus.

Eva Blach havde i en patients journal fejlagtigt skrevet, at patienten var udeblevet flere gange. Det samme for vedkommendes far.

Dette er der klaget over til Patientombuddet, som fortsat behandler klagerne. Hvis der er grundlag for kritik sendes det videre til Sundhedsstyrelsen efter afgørelsen. Læs mere about Psykiater Eva Blach ikke længere tilknyttet Vejles psykiatriske sygehus

Nyheder: 

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS