Ankestyrelsen stopper endnu en Djøf-regel: Denne gang om tidsbegrænset særlig støtte

"Vi kan videre oplyse, at der ikke efter § 34, eller i medfør af bekendtgørelsen er hjemmel til at træffe afgørelse om, at støtten efter § 34 tidsbegrænses til kun at dække en bestemt periode."

– Juridisk Hotline ved Ankestyrelsen, 15. September 2015

i svaret

"Kan kommunen tidsbegrænse, eller afslå § 34 støtte til en borger som bor i ejerbolig, og som ikke ønsker at sælge boligen." Læs mere about Ankestyrelsen stopper endnu en Djøf-regel: Denne gang om tidsbegrænset særlig støtte

Omtale af kampagne for §34 i Den Sociale Brevkasse @ Ekstrabladet.dk

Ekstra Bladets socialrådgiver Puk Sabber omtalte SIND Vejles kampagne i lørdags.

"Jeg kunne lige klare den, da jeg startede på § 34, der fik jeg 3200 kroner, men efter tre måneder endte ydelsen på 2058 kroner, og nu er ydelsen sat ned til 786 kroner om måneden.

(...)
Kommunen har meldt ud, at de ikke kan hjælpe med andet end § 100 og § 34, som jeg ikke kan få længere efter 1. januar 2016. Hvad gør jeg så?" Læs mere about Omtale af kampagne for §34 i Den Sociale Brevkasse @ Ekstrabladet.dk

Vågenterapi: At holde folk vågen i 3 døgn fjerner depression

Ganske opsigtsvækkende artikel på Videnskab.dk igår:

"Patienter med depression bliver raske efter at holde sig vågen tre hele døgn på en uge og få grundig vejledning i at sove rigtigt. Et halvt år efter er mere end 60 procent stadig raske, viser dansk forskning.

Til sammenligning var 58,4 procent fri for deres depression allerede efter en uges indlæggelse med tre vågne nætter. Flere var altså blevet raske i løbet af et halvt år. Og samtidig var de patienter, som var raske allerede efter en uge, stadig fri for depression efter et halvt år." Læs mere about Vågenterapi: At holde folk vågen i 3 døgn fjerner depression

Sindets Dag Vejle 2015: Som at dø - ved skuespiller Henning Jensen

Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Sidst ændret: 30. oktober 2015
Lønoplysninger kan findes på Tast selv på Skat.dk

Det har i lang tid undret mig, at især enlige forsørgere får afslag på særlig støtte til høje boligudgifter. §34 i Aktivloven er nemlig også til at dækning af høj forsøgerbyrde.

Det skyldes især, hvis vedkommende har været hjemmegående & ikke har haft nogen indtægt dengang.

Men det er der en løsning på. Læs mere about Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager

En henvendelse fra en i København viste sig at afdække en ulovlig modregning af den første husleje for en kontanthjælpsmodtager.

På trods af at loven blev ændret per 1. januar 2015 som følge af finansloven 2015, hvor den første husleje idag ikke længere bliver modregnet i kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Så blev kommunen ved med at modregne denne husleje for vedkommende.

I SIND Vejle vil vi gerne opfordre Københavns kommune til at gennemgå sager for kontanthjælps- eller uddannelseshjælp, så de berørte kan få deres penge tilbage. Læs mere about Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager

Middelfart: Retspsykiatrien under pres

DR P1 Orientering skrev den 25. august 2015:

"På ti år er antallet af rets-psykiatriske patienter tredoblet. Og selv om der med tiden er kommet flere sengepladser i retspsykiatrien, så er det langtfra nok til at rumme alle patienterne.

Det betyder at mange indlægges på almindelige afdelinger. Faktisk er det op mod halvdelen af alle patienter, der er idømt en forvarings-dom, der ender uden for retspsykiatrien. Det viser tidligere opgørelser fra Danske Regioner. Læs mere about Middelfart: Retspsykiatrien under pres

Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Sidst ændret: 19. august 2015

Der kommer fra tid til anden spørgsmål om, hvornår en bevilling om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 gælder fra.

Da det er en løbende ydelse, er det ansøgningstidspunktet der tæller som start for udbetaling. Det er ikke afgørelsestidspunktet.

For andre ansøgninger som f.eks. hjælpemidler er det afgørelsestidspunktet.

Der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen kaldet 99-13, som fastslår dette. Læs mere about Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

SINDs landsformand Knud Kristensen var i DR P1 Orientering den 31. juli 2015 i et tema indslag om psykiatriens udfordringer her i 2015.

"Den danske psykiatri forandrer sig i de her år. Politikerne på Christiansborg har lave målsætninger hvoraf det blandt andet fremgår at:

- Flere syge skal væk fra de lukkede afdelinger og i stedet have ambulant behandling

- Psykiatriske patienter skal behandles som ligeværdige og inddrages i deres egen behandling Læs mere about Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Sidst ændret: 8. august 2015

Ud fra det beskrevne i artikel i Information igår kan Carol Rask være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det kan gives til alle, der er arbejdsløse. Det indbefatter udover kontanthjælp også folk på ressourceforløbsydelse. Andre ydelser kan være folk på dagpenge, sygedagpenge mm. [(Dog ikke dem på højeste dagpengesats) En lille forglemmelse, flj. Rettet den 8. august 2015]. Læs mere about Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS