Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Sidst ændret: 19. august 2015

Der kommer fra tid til anden spørgsmål om, hvornår en bevilling om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 gælder fra.

Da det er en løbende ydelse, er det ansøgningstidspunktet der tæller som start for udbetaling. Det er ikke afgørelsestidspunktet.

For andre ansøgninger som f.eks. hjælpemidler er det afgørelsestidspunktet.

Der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen kaldet 99-13, som fastslår dette. Læs mere about Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

SINDs landsformand Knud Kristensen var i DR P1 Orientering den 31. juli 2015 i et tema indslag om psykiatriens udfordringer her i 2015.

"Den danske psykiatri forandrer sig i de her år. Politikerne på Christiansborg har lave målsætninger hvoraf det blandt andet fremgår at:

- Flere syge skal væk fra de lukkede afdelinger og i stedet have ambulant behandling

- Psykiatriske patienter skal behandles som ligeværdige og inddrages i deres egen behandling Læs mere about Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Sidst ændret: 8. august 2015

Ud fra det beskrevne i artikel i Information igår kan Carol Rask være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det kan gives til alle, der er arbejdsløse. Det indbefatter udover kontanthjælp også folk på ressourceforløbsydelse. Andre ydelser kan være folk på dagpenge, sygedagpenge mm. [(Dog ikke dem på højeste dagpengesats) En lille forglemmelse, flj. Rettet den 8. august 2015]. Læs mere about Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Mød frem & stem imorgen 18. juni 2015

Imorgen torsdag er der folketingsvalg.

Uanset din nuværende situation, så er det vigtigt at du møder frem & afgiver din stemme.

I SIND er vi partipolitiske uafhængige & vi ved fra vores arbejde i løbet af de 55 år på psykiatriområdet at ting tager tid.

Men set over det lange forløb er der sket markante forbedringer på psykiatriområdet. Fra at folk i 1960 lå på flersengsstuer til at mange idag får faglig & effektiv hjælp på mange forskellige områder. Læs mere about Mød frem & stem imorgen 18. juni 2015

Folketingsvalg 2015: Mindre tvang i psykiatrien

Folketinget vedtog 50 procent reduktion af tvang i 2020 i forbindelse med ny psykiatrilov.

SIND foreslår 15 procent årlig reduktion, så den i 2020 kun er 10 procent af niveauet i 2014.

Spørg din lokale kandidat om opbakning til det.

Sæt psykiatrien på dagsordenen under den kommende folketingsvalgkamp.

Læs mere her:


Anvendelse af tvang i psykiatrien er stadig al for høj.

Til trods for politiske målsætninger om at reducere omfanget, er det stadig over 20 pct. af de indlagte patienter, der bliver berørt af tvang. Læs mere about Folketingsvalg 2015: Mindre tvang i psykiatrien

Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

Tilføjelse:
Tilføjet anonymiseret afgørelse fra Ankestyrelsen, da bl.a. Aarhus kommune også bruger en variant af løbende overskud.

I en afgørelse i går den 20. maj 2015 fra Ankestyrelsen bliver Københavns kommune underkendt om deres interne Djøf-regel om løbende overskud for folk på dagpenge i forbindelse med beregning af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Læs mere about Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

Fremskudt sagsbehandling: Offensiv strategi redder folk fra bolignød i Vejle

SIND Vejles formand Flemming Leer Jakobsen er omtalt i Vejle Amts Folkeblads hjemmeside den 11. maj 2015:

"- Det er en utroligt god forebyggende indsats. Især for de unge har det stor betydning, at de bliver hjulpet hurtigt. Blandt andet bliver sygdomsforløbet kortere, hvis man griber folk i en depression", udtaler Flemming Leer Jakobsen.

Læs mere her i et uddrag af den trykte artikel den 9. maj 2015:
Offensiv strategi redder folk fra bolignød (Vafo.dk) Læs mere about Fremskudt sagsbehandling: Offensiv strategi redder folk fra bolignød i Vejle

Kort nedetid grundet sikkerhedsopdatering idag den 12. maj 2015

Der har været korte nedetider for Sindvejle.dk idag her omkring kl. 9.20 - til kl. 9:30.

Det skyldes sikkerhedsopdatering.

Alt fungere fint nu.

God dag til dig :)

Brug evt. søgefunktionen her i højre side =>

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle Læs mere about Kort nedetid grundet sikkerhedsopdatering idag den 12. maj 2015

Formue uden betydning i forbindelse med §34 i Aktivloven om særlig støtte

Der begynder at komme spørgsmål om formue i forbindelse med ansøgning om §34 i Aktivloven om særlig støtte til høje boligudgifter.

Vejle kommune har blandt andet dette på kommunens hjemmeside:

”Retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger også af dine formue- og indtægtsforhold.”

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter (Vejle.dk)

Dette er en Djøf-regel, der skal skåne kommunens budget. Der er ikke lovgrundlag for den. Læs mere about Formue uden betydning i forbindelse med §34 i Aktivloven om særlig støtte

Herstedvester: Tidligere fængselsbetjent vidnede om overgreb på psykisk syg, men blev mobbet ud

Sider

Vil du gøre en forskel ? - Bliv bisidder

Vi søger bisiddere, hvor du kan gøre en stor forskel for psykisk sårbare. SIND dækker udgifterne.

Læs mere her:
SIND Vejle søger nye bisiddere

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS