§34 Aktivloven: Københavns kommune sender breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Københavns kommune har sendt breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Det skriver de i et brev dateret den 9. januar 2015.

Det er sket for at orientere om, at de efter finansloven 2015 nu kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Før finanslovsforliget var det ikke alle unge under 30 år, der kunne komme i betragtning. (Aktivitetsparate unge kunne dog uden undtagelse komme i betragtning). Læs mere about §34 Aktivloven: Københavns kommune sender breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Jane Pihlmann har delt dette excel regneark for ikke forsørgere, som giver et godt billede af om du kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Skemaet gælder for:
Enlig
Ikke forsørger
lejebolig  

Du må kun ændre i de hvide felter.
Du må ikke ændre i de farvede felter, for så stemmer beregningen ikke.

Husk at dokumentere din indtægt 3 måneder før du kom på offentlig ydelse. Ellers kan du risikere ikke at få det, du kan være berettiget til. Læs mere about Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Køge: Tidligere Metro ansat har fået bevilget særlig støtte i Aktivlovens §34

Tidligere ansat ved Metro Engroslager fra Køge skrev på kampagne siden for Særlig støtte til høje boligudgifter i fredags, at han efter en hurtig sagsbehandling har fået bevilget særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter §34 (Facebook.com) (9. januar 2015) Læs mere about Køge: Tidligere Metro ansat har fået bevilget særlig støtte i Aktivlovens §34

Psykiatrien hårdt ramt af udeblivelser

Den 6. januar 2015 udtalte Flemming Leer Jakobsen om det stigende antal af udeblivelser i Psykiatrien i Region Syddanmark til DR P4 Trekanten.

Aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle kommune kan have penge til gode

Under arbejdet med §34 særlig støtte til høje boligudgifter er jeg faldet over, at der er 400 aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle kommune.

Fundet her:
Referat Arbejdsmarkedsudvalget den 27. marts 2014 (Vejle.dk) punkt 22

Men Vejle kommune kan ikke fortælle om de alle får §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Alle de aktivitetsparate kan være berettiget til at modtage særlig støtte til høje boligudgifter. Især hvis de bor alene med boligudgifter over kr. 2.800,- i 2014. Læs mere about Aktivitetsparate unge under 30 år i Vejle kommune kan have penge til gode

Haderslev: 1.836 sager om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælp gennemgås

Jydske Vestkysten kunne den 9. september 2014 skrive, at der var udbetalt kr. 40.000,- til 2 i Haderslev kommune for manglende vejledning om særlig støtte til høje boligudgifter.

Dertil kommer at der ifølge Mogens Rerup fra Syg i Haderslev andre 15, der også kan have penge til gode.

Jobcentret holder vejret (Jv.dk) (9. september 2014)

Beskæftigelses- og integrationsudvalg havde sagen på det næste møde den 11. september 2014, hvor de fik en redegørelse. Læs mere about Haderslev: 1.836 sager om særlig støtte til høje boligudgifter for kontanthjælp gennemgås

Brug for en at tale med ?

Tiden kan være lang & svær i denne juletid.

Disse er gratis & anonyme.

Der er følgende telefontjenester:

Sct. Nicolai Tjenesten


Telefon: 70 120 110
Hverdage: Kl 9:00 - 03:00
Søn & helligdage: 13:00 - 03:00

Sct. Nicolai Tjenesten

Liniens

 

nummer
35 362 600

Alle årets dage fra kl. 16 - 23

Liniens

Marhaba på andre sprog

  Læs mere about Brug for en at tale med ?

Peer skype samtaler i julen 2014

Find kontaktinformation via det nederste link !
 
SINDs peerstøtte via Skype har åbent i julen:
 
tirsdag d. 23.12 - åben fra 18-20
onsdag + torsdag d. 24. - 25.12 - lukket
fredag d. 26.12 - åben fra 18-20
lørdag + søndag d. 27. - 28.12 - lukket
mandag d. 29.12 - åben fra 18-20
tirsdag d.

Kr. 29.000 udbetalt i §34 i Aktivloven i støtte på landsplan

Sidst ændret: 24. december 2014
Tilføjet SU & Brøkpension efter 2003 over ydelser, der kan være berettiget, flj

Af Emilie Staunstrup Henriksen & Flemming Leer Jakobsen

Hvis du aldrig har hørt om § 34 i Aktivloven, er du langt fra den eneste. Mange kommuner oplyser nemlig ikke om paragraffen, og den kan ofte heller ikke findes på deres hjemmeside. Læs mere about Kr. 29.000 udbetalt i §34 i Aktivloven i støtte på landsplan

Merudgifter - diabetes: Forvirring i Ankestyrelsens principafgørelses database servicelovens §100

Her til morgen opdagede jeg en forvirrende opsætning i Ankestyrelsen databasesøgning over principafgørelse på merudgift.

Hvis du vil søge på principafgørelser om servicelovens §100 er det ikke nok at søge på merudgift som emneord. Du kan også søge på "merudgifter". 

Principafgørelse 67-10 & 65-10 kommer ikke frem ved søgning på merudgift, selvom ordet "merudgifter" fremgår i principafgørelserne.

Søgning på "merudgift" på Ast.dk Læs mere about Merudgifter - diabetes: Forvirring i Ankestyrelsens principafgørelses database servicelovens §100

Sider

Vil du gøre en forskel ? - Bliv bisidder

Vi søger bisiddere, hvor du kan gøre en stor forskel for psykisk sårbare. SIND dækker udgifterne.

Læs mere her:
SIND Vejle søger nye bisiddere

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS