Sygedagpenge sagen: Ingen afklaring på forældelsesspørgsmålet

Igår var der samråd i Folketinget med social- & indenrigsminister Karen Ellemann & beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen om tilbagebetaling af sygedagpenge.

Samrådet var indkaldt af Enhedslistens Finn Sørensen.

Kontanthjælpsloftet rammer som en forhammer

Spastikerforeningen skrev igår:

"Så kontant udtrykker Spastikerforeningens landsformand Lone Møller sig i en kommentar til det loft over kontanthjælpen, som et flertal i Folketinget er på vej til at vedtage. Loftet vil få store økonomiske konsekvenser for nogle af vores medlemmer.

Handicappede i opråb til politikere: Stop lov om kontanthjælpsloft

"Lov om kontanthjælpsloft vil gå hårdt ud over de handicappede, mener Danske Handicaporganisationer.

Mange handicappede risikerer at stå uden bolig og vil økonomisk ikke kunne få det til at køre rundt, hvis den nye lov om kontanthjælpsloftet bliver vedtaget, mener Danske Handicaporganisationer.

Lovforslaget om kontanthjælpsloftet blev førstebehandlet tirsdag, men i organisationen vil de gerne have sat en stopper for det, siger formand Thorkild Olesen.

Demonstration: Aarhus, Odense & København 4. februar 2016 kl. 16:30

Der er indkaldt til demonstration 4. februar 2016 i Odense, Aarhus & København kl. 16:30

under parolen

Et værdigt til ALLE (tumblr.com)

"VÆRDIGT LIV TIL ALLE

Et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine udsatte, og vores samfund er rigt nok til at udsatte kan leve værdige liv

O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven

Ankestyrelsen har i en konkret afgørelse den 9. oktober 2015 omgjort en afgørelse for en samlever uden børn på kontanthjælp omfattet af gensidig forsørgelsespligt i ejerbolig.

Ankestyrelsens principafgørelse O-9-97 fastslår, at der kan ske skævdeling af boligudgifterne imellem en dagpengemodtager & en samlever. Men der skal være ”betydelige forskelle mellem ansøgers og samleverens indtægter. ” Der skal også være høje boligudgifter på kr. 24.499,- før der må ske skævdeling.

København: Kontanthjælpsloftet kan tvinge forvaltningen til at sende folk ud af kommunen

Sidst ændret:
18. marts 2016 kl. 14:00
Tabel 1 for beregning er fjernet, da lofterne ikke var på det beregnede i loven.

25. januar 2016 kl. 15:40 - Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 er ikke med i notatet !

I et notat fra Socialforvaltningen i Københavns kommune fra den 17. december 2015 kommer forvaltningen med den triste konstatering, at de kan blive nødt til at henvise borgere på kontanthjælp til boliger i andre kommuner på grund af kontanthjælpsloftet.

Få viden om depression

SIND har udgivet en brochure om depression, som du kan hente gratis på vores hjemmeside for landsforeningen.

Depression er en psykisk sygdom, der er så udbredt, at rundt regnet hver 20. dansker på et eller andet tidspunkt bliver ramt.

Depression er en folkesygdom - ligesom kræft og hjertesygdomme.

Derfor skal depressionssygdommen tages alvorligt.

Denne pjece henvender sig til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre, der er interesserede i få mere viden om depression og behandlingsmuligheder.

PTSD: Udvidet hjælp til psykisk syge uden NEMID fra kommunerne

I en principafgørelse offentliggjort den 18. december 2015 stadfæster Ankestyrelsen at hvis en ansøger til boligstøtte ikke har fået den nødvendige hjælp til ansøgningen af Borgerservice.

Så skal ansøger stilles som om vedkommende har ansøgt på daværende tidspunkt.

Vel at mærke hos Udbetaling Danmark.

Der er dog et krav for afgørelsen, at vedkommende ikke havde:

  • Nemid

&

Efterbetaling af gensidig forsørgelsespligt omfattet af budgetgarantien

Som følge af udgiftslofter er flere kommuner begyndt i fuld offentlighed at træffe ulovlige & ugyldige afgørelse om efterbetalinger af ydelser.

Lokalpolitikere får hug for kærestepenge-afstemninger: Så følg dog loven! (Avisen.dk) (16. januar 2016)

I Kolding kommune arbejder de iøjeblikket på forslag, der ikke skal tilbagebetale penge som følge af en Højesterets dom om ugyldige sygedagpengeafgørelser.

KL: Undtag handicappede, psykisk syge m.fl. fra kontanthjælpsstramningerne

DR P1 Orientering igår den 13. januar 2016:

"Handicappede på kontanthjælp vil blive smidt ud af deres boliger og over i dyrere handicapboliger.

Unge på uddannelsesydelse vil blive nødt til at droppe uddannelsen. Og nogle af de mennesker, kommunerne har erklæret ikke-jobparate, vil paradoksalt nok kun kunne få udbetalt kontanthjælp, hvis de først får sig et job.

Det advarer Kommunernes Landsforening, KL, nu om i et høringssvar vedrørende planerne om at sætte loft over kontanthjælpen og indføre en såkaldt 225-timersregel."

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS