Læserbrev: Frivilligt arbejde er ikke gratis


Læserbrev bragt i Vejle Amts Folkeblad onsdag den 13. april 2011:

Voksenudvalgets formand Kit Kielstrup nævner fredag den 8. april i VAF at arbejdsgruppen om frivillige i Vejle kommune skulle se på opgaver, som Vejle kommune ikke løser. Hun nævner Røde Kors nye vågetjeneste som et eksempel.

Men den vedtagne Virksomhedsplan for socialpsykiatrien for 2011 - 2012 taler om at rammen for arbejdsgruppen er den nuværende kommunale opgaveløsning. Denne arbejdsgruppe skal finde tiltag, hvoraf mindst 2 skal sættes igang i Vejle kommune med frivillig arbejdskraft i 2011 istedet for lønnet personale i kommunen.

Det er derfor en kamoufleret spareøvelse, hvor Voksenudvalget vil lade frivillige foreninger prioritere allerede eksisterende opgaver i Vejle kommune. Derfor vil SIND Vejle ikke deltage i denne arbejdsgruppe. Ansvaret for kommunens økonomi er kommunalbestyrelsens & ikke de frivilliges.

Uanset de frivilliges engagement & glæde ved det frivillige arbejde, så kan frivillige ikke erstatte den faglighed & erfaring hos de kommunalt ansatte. Samtidigt vil det frivillige arbejde, hvis tiltagene bliver sat igang ikke være frivilligt. Det vil blive en pligtopgave & hvad sker der den dag der ikke er frivillige til at varetage opgaven ? Vil Vejle kommune så overtage arbejdet igen ?

Alt i alt kan dette skabe usikkerhed blandt borgere med psykiske lidelser. & det er en usikkerhed, som kan danne baggrund for tilbagefald for den enkelte. For en psykisk lidelse er ikke et 8 - 16 job. Det er 24 timer i døgnet.

Lægger man oveni at Voksenudvalget med budgetforliget har fjernet Kr. 907.000,- fra servicelovens §18 i 2011, så har Vejle kommune gjort det sværere for frivillige at lave frivilligt arbejde i Vejle kommune. For der er trods alt også udgifter forbundet med frivilligt arbejde.

Flemming Leer Jakobsen

formand, SIND Vejle lokalafdeling
Kredsformand SIND Vejle kredsen
Medlem af SINDs hovedbestyrelse

Læs også:

SIND Vejle deltager ikke i arbejdsgruppe om brug af frivillige til kommunale opgaver i Vejle kommune

Søg med Google