SIND Vejle deltager ikke i arbejdsgruppe om brug af frivillige til kommunale opgaver i Vejle kommune


På Borger- & Netværksrådsmøde den 28. februar 2011 blev SIND Vejle tilbudt at deltage i en arbejdsgruppe om brug af frivillige i den kommunale opgaveløsning i Vejle kommune.

SIND Vejle har diskuteret det på de seneste bestyrelsesmøde d. 17. marts.

SIND Vejle deltager ikke i arbejdsgruppen om frivillig arbejdskraft, da det alene er kommunalbestyrelsens ansvar at prioritere ressourcerne i socialpsykiatrien i Vejle kommune. Fagligt uddannet personale kan ikke erstattes med frivillige.

SIND Vejles fokusområder er fortsat opstart af SIND i Vejle kommune med SIND klub uden for Husets normale åbningstider samt aktiviteter, besøgsvenner & på sigt lokale bisiddere. Samarbejdet med andre interesseorganisationer til fordel for psykisk syge har også en høj prioritet.

Baggrunden for forslaget om en arbejdsgruppe inden for socialpsykiatrien har baggrund i virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2011 - 2012 s. 57:

Virksomhedsplan 2011-2012, Voksenservice (Vejle.dk)

Yderligere kommentarer:
Flemming Leer Jakobsen
Tlf. 75 825 935
Mob. 20 188 264

Søg med Google