Medlemsmøde d. 19. januar 2011 SIND Vejle


Nyheder: 

Der var mødt 6 medlemmer frem til dette medlemsmøde denne onsdag aften i Frivilligcentret Vejle.

Mødet blev indledt med SINDs jubilæumssang.

1. Velkomst

2. Oplysning om tiltag fra Sind & Sind Vejle.

Der er kommet flere medlemmer i SIND Vejle lokalforening siden genopstarten i september 2010. I alt var der kommet 7 flere i løbet af 4. kvartal. Med fraflytning var der 57 medlemmer i Vejle kommune.

Orientering om huslejesag fra Sukkertoppen.

Der er SIND klub igen lørdag d. 29. januar i Huset Vesterbrogade 13 i Vejle fra kl. 10 - 15.

Lørdag d. 5. februar deltager SIND Vejle med en stand som led i foreningernes dag i Bygningen Vejle.

3. marts er der mødet i Psykinfos lokaler om stemmehøring & recovery i samarbejde med recoveryforeningen.dk

SIND Vejle har modtaget Kr. 15.000,- af Voksenudvalget til markering af Sindets dag mandag d. 10. oktober 2011. Det er fra puljen fra Servicelovens §18. En pulje som med budgetforliget for 2011 - 2014 blev reduceret med knap Kr. 900.000,- per år.

Værestedet Huset Vejle lukkedage mm.

3. Idéer til aktiviteter i Vejle kommune fra SIND Vejle.

Foredrag kunne være godt inden for forskellige emner inden for psykiatrien.

4. Evt.

Hvor mange er i fleksjob i Vejle kommune ?

5. Næste møde

Det blev ikke fastlagt, da der er generalforsamling d. 1. februar. Men et medlemsmøde hver anden måned ville være passende.

Tak for et godt møde.

Søg med Google