Selvmord Vejle: Kommunen kan lave handleplaner sammen med psykisk syges pårørende


Pressemeddelelse:
Kommunen kan lave handleplaner sammen med psykisk syges pårørende

Lørdag d. 13. november begik en psykisk syg ung kvinde selvmord på trods af nødråb om hjælp. ”Det er et dybt tragisk tilfælde, som der skal kigges nærmere på for at undgå flere tilfælde af selvmord”, udtaler formand for Sind Vejle Flemming Leer Jakobsen.

På baggrund af omtalen i pressen vil Sind Vejle gerne indgå i en dialog med Vejle kommune for at se på socialpsykiatriens arbejde med især selvmordstruede beboere.

Ud fra pressens omtale har der ikke været lavet en handleplan for Natascha Kromann Raun. Sind Vejle vil spørge ind til om Vejle kommune kan ændre tilgangen & eventuelt inddrage pårørende eller bisiddere i udformningen af en handleplan. Det er i dag muligt ifølge formålsvejledningens punkt 104 om handleplaner efter servicelovens § 141. (Kilde: Håndbog for psykiatribrugere og pårørende, 3 udgave, s. 393) Handleplanen er et vigtigt værktøj for behandlingen af psykisk syge i socialpsykiatrien, som kommunen bør prioritere højt. Det gælder også når en psykisk syg er så syg, at vedkommende ikke selv kan deltage aktivt i udarbejdelse af handleplanen.

Sind Vejle vil også påpege muligheden for at Vejle kommune kan benytte den psykiatriske forhåndserklæring, som kan fastlægge tilgangen når den psykisk syge har det dårligt. Den kan beskrive evt. brug af fuldmagter, tvang i forbindelse med en forværring af psykisk sygdom. Denne forhåndserklæring kan udarbejdes i gode perioder af den psykisk syge selv.

Sind arbejder på landsplan for at gøre de psykiatriske forhåndserklæringer juridisk gyldige.

Yderligere oplysninger

Flemming Leer Jakobsen
Formand, Sind Vejle
Tlf. 75 825 935
Mob. 20 188 264

Søg med Google