Godt Sind medlemsmøde i Frivilligcentret d. 17. november 2010 (Førtidspensionsreform)


Igår onsdag havde vi et godt medlemsmøde i Sind Vejle i Frivilligcentret i Vejle. Der var 5 fremmødte & vi fik en god snak.

Her er lidt om det, som vi snakkede om:

Tiltag fra Sind & Sind Vejle

Budgetforliget i Vejle kommune & dens konsekvenser for socialpsykiatrien.

Støtte til støtteforening for Café Butikken på Kr. 1.000,-

Sind Klub om lørdagen i Huset foreløbig sidste lørdag i måneden. 1. gang d. 27. november 2010.

Der er søgt om midler under servicelovens §18 ved Vejle kommune til udflugt, møde & Sindets dag mandag d. 10. oktober 2011. Afgørelse foreligger fra voksenudvalget i starten af december.

Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19: Sind Vejle er medarrangør på møde om ”Recovery & stemmehøring” sammen med Recoveryforeningen.dk. Mødet afholdes i samarbejde med Psyk Info i deres lokaler i Staldgaardsgade Vejle.

Psykiatri kalender over tiltag i Vejle kommune på Sindvejle.dk som et led i samarbejde med andre foreninger inden for psykiatrien & for at synliggøre disse gode tilbud for kredsen af & omkring psykisk syge.

Værestedet Huset, lukkedage & den manglende dialog.

Borger- & Netværksrådet i Vejle kommune.

Søgt om optagelse i Danske Handicaporganisationer i Vejle kommune.

Sind på landsplan:
Sind forsøger at påvirke den foreslåede reform af førtidspensionsreformen, som flere partier på Christiansborg har gjort sig til talsmænd for.

En eventuel ændring vil kun gælde for nye førtidspensionister.

Sind er imod en tidsbegræsning af førtidspensionen, da den vil forhindre at man kan hjælpe den enkelte person med sindslidelse. Istedet vil tiden gå med at tænke på konsekvenserne af en eller anden falddato. Det vil forhindre rolig & stabil fremgang i behandlingen af den enkelte.

Sind ser gerne en rehabiliteringsydelse, så den enkelte ikke skal bruge tiden på bekymringer om økonomien eksempelvis som nu ved udsigt til tab af sygedagpenge. Istedet kan vedkommende få ro til at håndtere sin sindslidelse.

Sind vil gerne have samme mulighed for hvilende førtidspension for førtidspensionister efter 2003, som dem tilkendt før 2003. Målet er en større grad af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere her:
/ SIND tager afstand fra forslag om at tidsbegrænse førtidspension til personer under 40 år (Sind.dk) (4. august 2010)

Sind arbejder også for at kontanthjælpen for unge under 25 år med sindslidelse bliver forhøjet for alle i stil med den regel for kontanthjælpsmodtagere med skizofreni & borderline indført 1. februar 2007. Reglen betyder, at folk på kontanthjælp under 25 år med skizofreni & borderline får samme højere kontanthjælp som dem over 25 år.

Næste medlemsmøde:
19. januar 2011 kl. 19. i Frivilligcentret

Søg med Google