Ordinær generalforsamling Sind Vejle 2011


Medlemmer af Sind indbydes til ordinær generalforsamling:

Tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 19.00
i Frivilligcentret, Borgvold 12b, 7100 Vejle.

Frivilligcentret ligger lige over for banegården i Vejle.

Der er følgende forslag til generalforsamlingens dagsorden:

a.Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.
f. Valg af revisor(er) og mindst 1 revisorsuppleant.
g. Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde.
h. Eventuelt.

Sidste frist for skriftligt begrundede forslag til generalforsamlingen er:
24. januar 2011 med posten til:

Sind Vejle
v./ Flemming Leer Jakobsen
Mindegade 26 st tv
7100 Vejle

Søg med Google