Budget 2011 Vejle: Det bedst mulige under den givne økonomiske ramme


Pressemeddelelse fra Sind Vejle

Vejle, d. 7. oktober 2010

Det bedst mulige under den givne økonomiske ramme

Vejle byråd vedtog i går budgettet for årene fremover også på det socialpsykiatriske område.

Ud fra den overordnede ramme er det det bedst mulige. Socialpsykiatrien i Vejle kommune bliver ikke bombet tilbage til 1960'erne, udtaler formand for Sind i Vejle Flemming Leer Jakobsen.

Selvom Den Gyldne Hamster lukker bliver alle 14 pladser flyttet til blandt andet Café Butikken, som videreføres. Så samlet set vil der selvom Hamsteren lukker være det samme antal pladser til beskyttet beskæftigelse i Vejle kommune. Så rigtigt godt kæmpet til de mange i Café Butikken & den Gyldne Hamster, som blandt andet har skrevet læserbreve & været aktive på facebook.

Lukningen af den Gyldne Hamster udstiller den kortsigtede planlægning med betaling over satspuljemidlerne i psykiatrien. Det er simpelthen uhensigtsmæssigt især i en tid med presset kommunal økonomi at have sådanne korterevarende projekter. Tiltag inden for psykiatrien skal foregå i det almindelige budget.

Mennesker med psykiske sygdomme skal have den nødvendige tid til at komme sig i faste & trygge rammer. Den usikkerhed, som spareforslagene i Vejle kommune har skabt blandt brugerne af både Café Butikken & den Gyldne Hamster kan modvirke de opnåede personlige fremskridt.

Sind Vejle håber, at der nu vil falde ro over hele socialpsykiatrien i mange år fremover.

IFS bliver bevaret & der vil også fortsat være et tilbud i Børkop. Der vil også være en opsøgende medarbejder i psykiatrien, som er utroligt vigtigt i forhold til de psykisk syge som går & putter sig derhjemme.

Men der er dog en tidsel i det det vedtagne budget. Voksenudvalget mener, at der med revisitationer på bosteder til næste år kan spares Kr. 4.3 Mio. Sind Vejle medgiver, at der kan være et par stykker rundt omkring som allerede før strukturreformen blev parkeret på et bosted. Men det er et urealistisk højt beløb, Voksenudvalget forventer at kunne spare. Det svarer til 1,7% af Voksenudvalgets samlede udgifter til botilbud på Kr. 240 Mio. i 2009. Sind Vejle vil følge det område tæt. For der er ingen på bostederne, som skal sættes i egen bolig uden at de er 100% klar til det.

Sind Vejle vil også gerne takke samarbejdsforeningerne i Danske Handicaporganisationer i Vejle & Handicaprådet, som også har ydet en stor indsats for at afbøde det oprindelige spareforslag.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Flemming Leer Jakobsen
Formand, Sind Vejle

Tlf. 75 825 935

Mob. 20 188 264

Søg med Google