SIND Vejle fylder 10 år :)


Rettelse:
Alle er velkomne, men tilmelding nødvendig af hensyn til plads.

I 10 år har den vejlensiske lokalafdeling af SIND arbejdet for at skabe større forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelser, psykisk sårbare og deres pårørende. Siden starten har Flemming Leer Jakobsen stået i spidsen som formand og blev i år nomineret til Frivilligprisen.

Flemming tog i lokalafdelingens første måneder initiativ til SIND Klub Vejle, hvis formål er at tilbyde et sted at være i weekenderne, når andre tilbud for sindslidende er lukkede. I alle årene har klubben været åben den sidste lørdag i hver måned - lige indtil Covid-19 fejede ind over landet i foråret og alt lukkede ned.SIND Vejles 10 års fødselsdag !

“Det har taget hårdt på mennesker med sindslidelser og psykisk sårbarhed. Heldigvis har Vejle Kommune forståelse for situationen og sat penge af i en ekstraordinær aktivitetspulje til frivilligt socialt arbejde på Voksenområdet.

Den pulje har vi søgt, og fået tildelt midler til at kunne holde to særlige arrangementer som plaster på såret for vores brugere. Vi har haft musisk besøg af De Lystige Sømænd og kan nu desuden fejre vores 10-års fødselsdag på behørig vis,” siger formand Flemming Leer Jakobsen og fortsætter:

“Det kan måske synes overmodigt sådan som situationen er med covid-19, men det er netop i kriser som disse, at vores arbejde giver ekstra meget mening. Som det også er meldt ud fra Socialministeriet, så er det vigtig at holde fast i at give både brugere og medlemmer et holdepunkt, og det har vi mulighed for nu med de ekstra midler.”

D. 28. november kl. 13-15 fejrer SIND Vejle sin 10-års fødselsdag og inviterer medlemmerne & andre til boller, kageperson samt kakao med masser af flødeskum i Værestedet Huset, Vesterbrogade 13. Alle er velkomne !Tilmelding nødvendig af hensyn til plads & coranahensyn !

Tilmeld dig til fejring på lørdag til
Diana Bennedbæk på mobil
29 924 775

Aktiviteter i SIND Vejle

• SIND Klub Vejle er åben den sidste lørdag i måneden i Værestedet Husets lokaler: Vesterbrogade 13, 7100 Vejle, kl. 10-15 (dog ikke juni og december).

• SIND Vejle har besøgsvenner, der tager ud til indlagte på Psykiatrisk Afdeling her i Vejle og efterfølgende hjemme, hvis det ønskes - selvfølgelig med behørig corona-afstand.

• Cafékurser for pårørende til en person med psykisk sårbarhed eller med en sindslidelse.

• Aktiviteter for medlemmerne i løbet af året er for eksempel udflugter, koncerter, julefrokost og andet.

• Sindets dag, som er en årlig begivenhed sammen med syv andre organisationer.

• Bisidderordning.

• Pårørenderådgivning.

SIND Vejles samarbejder


SIND er medlem af Danske Handicaporganisationer (DH) sammen med i alt 35 patientforeninger.
SIND Vejle er medlem af Borger- og Netværksrådet i Vejle Kommune.
SIND Vejle har et medlem i Vejle Kommunes Handicapråd på vegne Danske Handicaporganisationer Vejle (DH Vejle).

Bestyrelsen i SIND Vejle

SIND Vejles bestyrelse tæller fem frivillige, der står for koordinering og servicering af brugere og frivillige i vores besøgstjeneste, bisidderordning og cafékurser. Derudover arrangerer de aktiviteter for medlemmerne og søger midler hjem.

Cafékurset, som udbydes en-to gange årligt gennemføres af erfarne pårørende. Alle de frivilliges store arbejde og enorme engagement er afgørende for, at SIND Vejle kan eksistere, og det er da også fantastisk at se den glæde, lettelse og fornyede energi, vi kan se hos brugerne og deres pårørende, når de kommer til aktiviteterne.

Bliv medlem for kr. 100,-

Vi vil altid gerne være flere medlemmer, så hvis det kunne være noget for dig, så er det muligt at melde sig ind til en skarp fødselsdagspris: 100 kr. for resten af 2020 + 2021 (åbner i nyt vindue). Normalprisen er 200 kr. per år.

Hovedorganisationen SIND

SINDs vision er et samfund, hvor alle respekterer, at de fundamentale, internationale menneskerettigheder for handicappede også gælder for mennesker med sindslidelse og psykisk sårbarhed. I et sådant samfund vægtes menneskets personlige værdighed og værdi højere end teknologiske og økonomiske hensyn, og fællesskabet anerkendes som en forudsætning for menneskets fortsatte udvikling.

• SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering.

• SIND arbejder for at sikre, at mennesker med sindslidelse, psykisk sårbarhed og deres pårørende skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv i samfundet. Sindslidelse og psykisk sårbarhed er en fælles udfordring - også for samfundet, pårørende og professionelle.

• SIND arbejder for at samle alle i et fælles arbejde for at realisere visionen.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Formand for SIND Vejle Flemming Leer Jakobsen, Hældagervej 63, 1. th., 7100 Vejle Tlf.: 20188264

Søg med Google