Til forældre med børn med handicap (Fogedfunktion)


Jeg hører desværre fra tid til anden, at forældre til børn med handicap ikke kan få forvaltningen her i Vejle til at følge ændrede afgørelser fra Ankestyrelsen.

Nogle har i tidens løb fortalt om indtil flere afgørelser i samme sag. Men faktisk kan Tilsynet ved Ankestyrelsen gennemtvinge sådanne afgørelser over for kommuner.

Det hedder fogedfunktionen.

Samtidigt er lang sagsbehandlingstid at anse som et afslag. Så hvis der er gået 6 uger uden, at kommunen har efterlevet Ankestyrelsens afgørelse. Så kontakt Tilsynet ved Ankestyrelsen igennem Digital Post med relevant dokumentation fra ændret afgørelse samt (beskrivelse af) manglende svar. Brug Fogedfunktion i emnelinjen.

Det gælder selvfølgelig også i andre kommuner.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen

Mindegade 26 st tv

7100 Vejle

Formand SIND Vejle. Medlem af Handicaprådet i Vejle kommune for DH.


Læs mere her på Ankestyrelsens hjemmeside:
Når Ankestyrelsen agerer foged (Ast.dk)

Se også vicedirektør Jacob Hess fra Ankestyrelsen svare på fogedfunktionen i praksis ved høring om retssikkerhed i Folketinget den 11. november 2020. Vælg kl. 9:54 her:

Det var Indenrigs- & Socialudvalgets høring om retssikkerhed for borgere med handicap.

 

Eller på Folketingets hjemmeside:
https://mobiltv.ft.dk/embed/20201/SOU/tv.6780?autostart=1

 

 

Søg med Google