Hjørring kommune har den laveste andel modtagere af Aktivlovens §34 juli 2020 i Nordjylland


Nyheder: 

Antal modtagere af Aktivlovens §34 i Hjørring kommune fra januar til juli 2020:

Måned Kommune   Antal personer
2020-januar Hjørring   17
2020-februar Hjørring   14
2020-Marts Hjørring   14
2020-April Hjørring   14
2020-Maj Hjørring   14
2020-Juni Hjørring   12
2020-Juli Hjørring   10

Kilde: Aktindsigt hos Udbetaling Danmark, 10. 9. 2020

Fra Star.dk kan jeg se, at der var følgende antal personer på kontanthjælp fra januar til juli 2020:

Januar 2020 477
Februar 2020 467
Marts 2020 481
April 2020 484
Maj 2020 487
Juni 2020 474
Juli 2020 454

Hjørring har den laveste andel modtagere af Aktivlovens §34 i forhold til antal på kontanthjælp
Selvom andelen i forhold til antal modtagere af kontanthjælp ikke giver et helt korrekt billede lovgivningsmæssigt, så giver det god en indikation.


Nemlig at der kan være hundredvis i Hjørring kommune, der kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Men som idag ikke får det.

Til sammenligning fik 29,2 % i nabokommunen Frederikshavn Aktivlovens §34 i forhold til antal på kontanthjælp i juli 2020. Der var 578 på kontanthjælp i Frederikshavn kommune i juli 2020. (Antal personer, Star.dk udtræk).

Andre mulige modtagere af den "hemmelige paragraf" kan være dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, fleksjobbere & SU modtagere.

Men kontanthjælpsmodtagere er langt den største gruppe af modtagere af Aktivlovens §34.

Især her under coronaepidemien må det kunne forventes, at udbetaling af Aktivlovens §34 ville stige med flere arbejdsløse. Især frem til marts april måned 2020.

Men det er stort set udeblevet, da især dem på dagpenge tilsyneladende ikke har fået Aktivlovens §34. Tilsyneladende fordi, at de ikke har haft kendskab til den.

Så der er markant plads til at forbedring i Hjørring kommune.

Hjørring kommune har 2.666 lejere i almene boliger i etageboliger, mens Frederikshavn kommune har 3.940 lejere i almene boliger i etageboliger. Det viser tal fra Danmark Statistik:
Almene boliger Danmarks Statistik 2020 (Dst.dk)

(Vælg etageboliger, lejere & almene boliger.)

Da almene boliger generelt er billigere i husleje, så bor der også flere på offentlige ydelser i disse herunder kontanthjælp i almene boliger. Simpelthen fordi, at det har de råd til.

Krav for at kunne få Aktivlovens §34

I 2020 skal der være boligudgifter over kr. 3.100 per måned for enlige uden børn inklusiv el, vand & varme fratrukket boligstøtte.

Der er andre grænser for forsøgere.

Læs mere for lejere her:
Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter paragraf §34 i Aktivloven

Tilbagevirkende kraft

Men især dagpengemodtagere har ret til at få det med tilbagevirkende kraft, hvis de er berettiget.

Desværre gemmes omtalen af Aktivlovens §34 på den sidste side af bevilling af kontanthjælp. Hvilket Ankestyrelsen har godkendt. Nogle kommune har jeg set kalder det misvisende for "særlig boligstøtte", hvilket for nogle til at gå hurtigt videre. For de får jo boligstøtte.

Men hvis det er blevet noteret i sagsakter i jobcentret eller andre dele af kommune, at der udfordringer med økonomien. Så kan kontanthjælpsmodtagere & andre ydelser under aktivloven måske også få med tilbagevirkende kraft. Eller hvis det er nævnt i en email henvendelse eller igennem Digital Post.

Kommunen har nemlig udvidet vejledningspligt & for folk med andre problemer end arbejdsløshed, så er der en særlig udvidet vejledningspligt. Som f.eks. ved depression eller andre. Så kan der måske også være ret til at få med tilbagevirkende kraft.

Den er desværre begrænset af kontanthjælpsloftet for især gifte på kontanthjælp, men enlige på kontanthjælp kan stadig have mulighed for at modtage det op til deres individuelle loft.

Jeg har desværre ikke mulighed for at hjælpe andre folk end dem i Vejle kommune, men kom med i facebook gruppen:

(Gruppe): Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (Facebook.com)

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

Omfattet af lov om ophavsret. Omtale tilladt med kilde til SIND Vejle lokalafdeling ved Flemming Leer Jakobsen.

Se de modtagne tal her:
https://datawrapper.dwcdn.net/q7anb/1/

Anvist er tal før krav i forhold til kontanthjælpsloftet er blevet kontrolleret af Udbetaling Danmark. Processen er, at kommunen beregner mulig Aktivlovens §34. Men det er først hos Udbetaling Danmark, at der kontrolleres for kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælpsloftet lægger loft over udbetaling for boligstøtte & særlig støtte til høje boligudgifter.

Især enlige over 30 år på kontanthjælp kan stadig modtage i de fleste tilfælde Aktivlovens §34 under kontanthjælpsloftet.

NB:
At bruge andel modtagere i forhold til antallet af personer på kontanthjælp er alene en indikation.

Der er en lang række andre offentlige ydelser som dagpenge, sygedagpenge, tabt arbejdsfortjeneste, fleksjobbere & sågar SU modtagere, der kan være berettiget til Aktivlovens §34.

Men kontanthjælpsmodtagere er stadig den største gruppe af modtagere af Aktivlovens §34 selv efter kontanthjælpsloftets indførelse i oktober 2016.
Den ramte især gifte, men gruppen på kontanthjælp kan stadigvæ være berettiget til Aktivlovens §34. Den lægger et individuelt loft over boligstøtte & Aktivlovens §34.

Der  kan være boligforhold mellem kommunerne, der kan spille ind. Men hvis forskellen mellem to nabokommunerne er for stor.

Så er der grundlag for at gå dybere ind i forholdene.

Det er ikke for ingenting, at aktivlovens §34 kaldes for ”den hemmelige paragraf” i folkemunde.

Det er min erfaring efter nu siden 2014 at have haft fokus på det kæmpe retssikerhedsmæssige problem omkring Aktivlovens §34 ude i kommunerne.

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

 
 
 
 
 
 
 

Søg med Google