Vejle: tabt arbejdsfortjeneste faldet fra 2019 til 2020


Nyheder: 

Jeg har via aktindsigt den 2. oktober 2020 fået følgende tal for tabt arbejdsfortjeneste i servicelovens §42 tilsendt for Vejle kommune:

År Samlet beløb kr. Antal personer Gennemsnit
per person kr.
2018 22.455.117,70 374 60.040,42
2019 28.996.971,95 365 79.443,76
2020 per 2. oktober 2020 20.736.526,84 332 62.459,42


Der er sket fald i den gennemsnitlige udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i Vejle kommuneDerudover er forvaltningen igang med at gennemgå ialt 524 sager om tabt arbejdsfortjeneste efter Ankestyrelsens principafgørelse 4-18. Det kan helt tilbage til 2010 i forhold til forkert beregning af bidrag til pensionsudbetaling.

Det kan få udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i årene før 2018 for tabt arbejdsfortjeneste til at stige. Måske også for 2018. Helt tilbage til 2010.

Kontakt kommunen, hvis du måske er omfattet af det. Det handler om hvis der var arbejdsgiverbetalt pensionsordning på den seneste lønseddel, så er ansøger også berettiget til at få bidrag til pensionsordning igennem tabt arbejdsfortjeneste. F.eks. hvis vedkommende nu er på kontanthjælp.

Find konkret dokumentation på Skat.dk under "Søg lønoplysninger". & henvis til hvor de er fundet. De ligger der op til 8 år tilbage.

Der kan dog også ligge lønoplysninger i en sagsmappe, hvis der er ansøgt om ydelser fra kommunen. F.eks. ved ansøgning om sygedagpenge mm.

Læs mere her:
Artikel: Tabt arbejdsfortjeneste – skal den tidligere løn og pension reguleres? (Ast.dk)
 

Hvis i er utilfredse med afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste, så er det nok at sige til sagsbehandler at i vil anke. & så skal de genbehandle afgørelsen. Er udfaldet det samme, så få det i Ankestyrelsen.

I skal ikke komme med konkrete principafgørelser. Det sagsbehandlers opgave på forvaltningens vegne at oplyse sagen fuldtud.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Medlem af Handicaprådet i Vejle kommune for DH

 
 
 

Søg med Google