Vejle: Fald i midlertidig opnormering fra 2019 til 2020 (indtil juni ´20)


Nyheder: 

Jeg har via aktindsigt den 2. oktober 2020 fået følgende tal for midlertidig opnormering i Vejle kommune.

Tallene viser et kraftigt fald det første halve år af 2020 i forhold til 2019 i antal børn med adgang til midlertidig opnormering af personale.

Det er uklart, hvor meget corona virus pandemien har af indflydelse på nedgangen.

Opgørelse om antal, der får tildelt midlertidig opnormering inden for specialområdet de sidste 5 år opgjort per måned samt udgifter for kommunen i forbindelse dermed.

Antal børn med midlertidig opnormering pr. måned i 2017 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Januar

34

24

36

42

68

64

Februar

35

26

33

50

74

61

Marts

32

27

35

53

79

62

April

30

24

31

53

72

59

Maj

31

27

35

63

71

57

Juni

31

27

28

61

83

59

Juli

31

22

25

55

55

 

August

28

32

28

55

54

 

September

27

32

29

50

66

 

Oktober

27

30

35

61

65

 

November

27

30

34

59

64

 

December

25

36

42

58

64

 

Gns.

30

28

33

55

68

60

Tallene for juli 2020 & frem er de kendte bevillinger af midlertidig opnormering.

Udgifter er her:

Udgift pr. måned for midlertidig opnormering (årets priser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Januar

146.165

102.717

193.991

225.210

360.221

340.849

Februar

153.433

108.016

188.163

259.793

388.029

420.790

Marts

179.274

146.739

243.113

342.666

514.984

478.037

April

134.052

107.608

177.339

277.506

388.058

354.319

Maj

267.297

117.391

194.823

336.550

391.024

421.669

Juni

334.121

145.720

254.040

409.090

558.835

525.988

Juli

137.686

100.679

138.208

297.750

310.594

94.875

August

117.094

147.635

154.651

352.946

373.269

111.164

September

143.339

199.727

186.914

273.289

323.429

92.240

Oktober

115.479

157.336

191.493

332.360

344.820

98.389

November

115.479

156.114

188.163

389.057

433.164

122.987

December

133.245

239.469

275.791

323.898

346.531

98.389

I alt

1.978.679

1.731.167

2.388.706

3.822.133

4.734.977

3.161.716

 

I foråret vedtog Børne- & Familieudvalget i Vejle kommune diskrimination af børn med psykiske lidelser & dem uden diagnose. De er ikke længere er berettiget til at få hjælp igennem midlertidig opnormering her i Vejle kommune.

Selve beslutningen er denne:
"Mulighederne for at søge støtte i form af midlertidig opnormering reduceres til at omfatte børn med fysiske handicap eller diagnosticeret sygdom. Det forventes, at dette medfører, at udgifterne til midlertidig opnormering bringes tilbage på det budgetterede niveau svarende til udgifterne i 2015. De frigivne ressourcer (skønnet til 1,5 Mio kr i 2020 og 3 Mio kr. I 2020) kan enten indgå i en reduktion ifb. budget 2020 eller tilføres institutionerne."
 
 
Børne og Familieudvalget i Vejle kommune godkendte det den 6. februar 2020 i punkt 12 her:
 

Idag er det kun børn med fysiske handicap i Vejle kommune, der kan få adgang til midlertid opnormering med ekstra personale på barnets skole eller institution.

Hvilket er i strid med forbud mod diskrimination mod mennesker med handicap herhjemme. En lov, der er vedtaget af samtlige Folketingets partier. Men den er tilsyneladende gået forbi opmærksomheden fra forvaltning & Børne- & Familieudvalget her i Vejle kommune.

Siden 1. juli 2018 er det nemlig forbudt med lov at diskiminere mennesker med handicap i lov om forbud mod forskelsbehanling på grund af handicap (Retsinformation.dk).

§ 2. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Loven gælder ikke, hvis lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. finder anvendelse.

Stk. 3. Loven gælder ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.

§ 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den, der udsættes for forskelsbehandling på grund af handicap.

Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

§ 5. Ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af dennes handicap behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Stk. 3. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer med handicap ringere end andre personer.

Stk. 4. Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en uønsket optræden i relation til en persons handicap finder sted med det formål eller den virkning at krænke dennes værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

Stk. 5. En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af dennes handicap betragtes som forskelsbehandling.

Det er Ligebehandlingsnævnet, der behandler klager over diskrimination.

Så hvis i har oplevet, at midlertidig opnormering er blevet taget fra jeres søn eller datter fra februar 2020. Så klag det videre til Ligebehandlingsnævnet. Det gælder også hvis vedkommende ikke har en diagnose. Men også før da, da forbud mod diskrimination har været gældende lov siden 1. juli 2018.

I kan evt. kontakte Institut for Menneskerettigheders handicap afdeling (Menneskeret.dk), der gerne yder hjælp til rådgivning med kontaktoplysninger nederst i henvisningen.

For at få dokumentation fra Vejle kommune, så skriv til sagsbehandler igennem Digital Post & bed om et skriftligt svar om årsagen til stop for midlertidig opnormering.

Vedtagelsen er sendt til Tilsynet ved Ankestyrelsen, der desværre har op til 8 måneders sagsbehandlingstid.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Medlem af Handicaprådet i Vejle kommune for DH

 
 
 
 
 
 

Søg med Google