Pinlig handicappolitik i Vejle


Nyheder: 

Jeg måtte godt nok genlæse en artikel i VAF den 7 april 2020 flere gange om, at formand for Børne og Familieudvalget (BFU) Torben Elsig Pedersen og Vejle kommune nu ville fratage børn med psykiske handicap muligheden for ansøge om midlertidig opnormering. Det skulle fremover kun gælde for fysiske handicap eller diagnosticeret sygdom.

Pinlig handicappolitik i Vejle - vil indføre diskrimination læserbrev af Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle, formand

Det sker for at BFU kan leve op til deres andel af budgettet for at overholde budgetloven. Budgetloven lægger loft over alle udgifter i Vejle kommune. Det gælder alt lige fra kontanthjælp til folkeskoler og altså hele specialområdet. Men ikke kun en gang har både udvalgets formand og forvaltningen sovet i timen. Men 3 gange.

For siden den 1. juli 2018 er det forbudt ved lov at diskriminere alle mennesker med handicap. Det har et samlet Folketing vedtaget. Det følger også den gældende FNs Handicapkonvention tiltrådt i 2009 af samme Folketing, at der ikke kan kræves en diagnose. Det var altså 2 brud på gældende ret herhjemme.

Da jeg spørger ind til sagen viser det sig, at de havde glemt den lovpligtige høringspligt af Handicaprådet i Vejle kommune for grundlaget. Det var så 3 brud på gældende lov herhjemme.

Men denne sag er symptomatisk for hele børneområdet på handicapsiden her i Vejle kommune ikke bare for børn. Men også for de forældre, der har stået frem i medierne i den seneste tid. Der laves forkerte afgørelser. Og forældre kan ikke få kommunen til at efterleve Ankestyrelsens afgørelser ! Den styrelse er den øverste klagemyndighed, men tilsyneladende ikke i Vejle.

Men nu har formanden og forvaltningen dokumenteret deres tilgang til lovgivningen i fuld offentlighed. De vil endda diskriminere ! For så længe budgetloven gælder er økonomien vigtigere end folks rettigheder i loven. Det bliver ikke bedre, når Vejle kommune får kr. 115 Mio i udligningsreformen. For budgetloftet gælder stadig.

Rettighederne i loven er lavet for at forhindre, at flere får det sværere. og lidt hjælp i dag er bedre brugt rent menneskeligt end, hvis en familie går i stykker og går fra hinanden. Men frem for alt. Få afskaffet den budgetlov. For den ødelægger liv. Er der nogen, der vil tage et ansvar for det ?

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

Medlem af Handicaprådet Vejle for DH Vejle

Læs artiklen her på VAFO.dk

Mindre papirarbejde: Udvalg forsøger at stoppe specialtilbuds amokløb (Vafo.dk) (7. april 2020)

 
 

Søg med Google