Ekstraordinær generalforsamling 17. juni 2020 kl. 19


Vi blev nødt til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts 2020 p.gr.a. coronavirus pandemien, som var udsendt til alle medlemmer per brev.

Vi har nu fastsat en ny dato.

Forslag til dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 17. Juni 2020 kl. 19 i

Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 1, 7100 Vejle

Der er følgende forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
4. Evt. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen, SIND Vejle

Flemming Leer Jakobsen
Mindegade 26 st tv
7100 Vejle
Mob 20 188 264

Søg med Google