Ledig / coranavirus / covid 19 - Økonomisk hjælp - måske berettiget til Aktivlovens §34


Få op til 90 procent af hidtidig lønindtægt til dækning af boligudgifter i 3 måneder / Aktivlovens §34Er du blevet ledig eller sygemeldt her under #coronavirus / #covid19 ?

Du skal være opmærksom på, at du måske kan være beretttiget til Aktivlovens §34.

Få oplæst tekst. (Du skal tillade 3rd party plugins)Eller på Soundcloud.com

 

Den hedder i folkemunde også den hemmelige paragraf.

Aktivlovens §34 er et skattefrit tilskud, som du måske kan være berettiget til.

Du kan også i lejebolig få boligstøtte samtidigt. (Husk at give Udbetaling Danmark besked om ændring af din indkomst ved ledighed.)

Her er en indikator for, hvad du måske kan være berettiget til:

Her er gennemsnitlig §34 med tal fra 2013.

Enlige uden børn 1.340 kr. per måned

Enlige med børn 1.130 kr. per måned

Gift/samlevende uden børn 960 kr. per måned

Gift/samlevende med børn 900 kr. per måned

Beløbet er skattefrit.

Kilde:
Svar til Folketinget fra 2013
Hvor meget kan jeg måske få i §34 i Aktivloven ? (Sindvejle.dk)

Læs nærmere her under.

Du kan måske få 90 procent af hidtidig lønindtægt

For både dagpenge- & sygedagpengemodtagere (& andre ydelser) kan du måske få op til 90 procent af hidtidig lønindtægt i 3 måneder inklusiv §34 i Aktivloven per måned til at dække dine boligudgifter.

Reglen for de 90 procent af hidtidig lønindtægt gælder for nyledige på de forskellige ydelser til dækning af boligudgifter.

Du skal medsende lønsedler fra de sidste 3 måneder sammen med øvrig dokumentation for dine boligudgifter sammen med ansøgningen.

Det gælder desværre ikke for enlige forældre & gifte på kontanthjælp på grund af det brutale kontanthjælpsloft. De kan ikke få §34 i Aktivloven.

Andre på kontanthjælp kan få lidt eller meget i Aktivlovens §34.

Efter 3 måneder, så kan du måske få højst op til maks. dagpengesats på kr. 19.083 inklusiv §34 i Aktivloven per måned.

Mulige berettigede kan være enlige, gifte, samlevere & også folk med ejerbolig (også andelsboliger). & selvfølgelig folk i lejeboliger.

Disse kan ikke modtage Aktivlovens §34:

Det gælder desværre ikke for enlige forældre & gifte på kontanthjælp på grund af det brutale kontanthjælpsloft.

& Førtidspension

Hvordan ?

Brug Digital Post til ansøgning for det er ansøgningstidspunktet, der er gælder. Søger du idag eller den 30. april 2020 inden for normal arbejdstid, så kan du få for april måned.

Ved at bruge Digital Post, så har du dokumentation for din ansøgning. Send til dit Jobcenter i din kommune, så sørger de for at den kommer det rette sted hen.

Du har ret til at få beregningen om Aktivlovens §34 sammen med afgørelsen, da den er en del af afgørelsen.

Kig nærmere her på Sindvejle.dk for checkliste & flere informationer om §34 i Aktivloven.

Ansøg igennem Digital Post

Brug Digital Post til at ansøge om Aktivlovens §34.

Send det til Jobcenter i din kommune. Så sørger de for, at det kommer det rigtige sted hen.

Vedhæft dokumenter fra din mobil som kladde i din mail på telefonen & hent det ind på din pc / mac.

Ved at bruge Digital Post, så kan du dokumentere datoen for din ansøgning & ansøgningen i det hele taget.

Du får fra ansøgningsdatoen for en hel måned, hvis du er berettiget.

Lad være med at snakke med sagsbehandler i telefonen, da der i visse kommuner er udbredt brug af misinformation omkring §34 i Aktivloven. Diskuter aldrig et afslag, men klag via Digital Post.

Kom evt. med i vores facebook gruppen:
(Gruppe) : Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (facebook.com)

§34 i Aktivloven er skattefri & kommer udover boligstøtte.

Afslag ?

Hvis du får afslag, så har du ret til at klage over afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist.

& du skal senest klage på dagen inden for kommunens normale åbningstid. Du kan altså ikke klage ved at sende det kl. 21 om aftenen. Så er det for sent ifølge gældende praksis.

Du skal ikke komme med nogen juridiske henvisninger, selvom der i afgørelsen står det mellem linjerne.

Det er nok at skrive igennem Digital Post, at du vil klage over afgørelsen som f.eks.:

Forslag til klagetekst:

"Jeg klager over jeres afgørelse af den X-dato om afslag på Aktivlovens §34. Ved fortsat afslag, så vil jeg have det i Ankestyrelsen.

Mvh
Navn"

Så skal kommunen gennemgå deres afslag & sende det til Ankestyrelsen, hvis de fastholder et afslag. Ankestyrelsen er den øverste klageinstans på det sociale område.

Lad være med at argumentere i telefonen, at du mener at du har ret til Aktivlovens §34. Det er spild af både din & sagsbehandlers tid. & desværre noterer ikke alle sagsbehandlere henvendelser, selvom der er notatpligt i det offentlige.

Beregningen af §34 i Aktivloven

Du har ret til at få udleveret beregningen af din afgørelse om særlig støtte til høje boligudgifter. Det er en del af afgørelsen & skal udleveres !

I beregningen kan du se dine egne boligudgifter per måned ud fra din indsendte dokumentation. Din indtægt beregnes netto (efter skat). Det samme for evt. lofter, som dagpengeloftet & 90 procent af hidtidig indtægt.

I en sag fra Vejle kommune fik en efterbetalt kr. 18.000 efter, at vedkommende telefonisk var blevet nægtet udlevering af beregningen. Der manglende forskellige tal for boligudgifter for vedkommende. Ved henvendelse igennem Digital Post fik vedkommende endelig udleveret beregningen.

Læs mere her:

§34 i Aktivloven: Kr. 18.000 efterbetalt for mangelfuld beregning i Vejle (17.1.20)

 

Checklister

Brug disse checklister, da kun én kommune giver adgang til at ansøge igennem selvbetjening på borger.dk

Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven *Opdateret* 17/1-20

Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (opdateret) (17/1-20)

Jeg kan ikke overkomme, at yde telefonisk hjælp til andre end folk her fra Vejle kommune.

Brug evt. SINDs pårørende rådgivning på Tlf. 70 232 750, hvis du bor i anden kommune eller brug facebook gruppen nævnt tidligere.

Eller din socialrådgiver i din fagforening.

Mvh

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Andre ydelser, der kan være berettiget:

barselsdagpenge,
brøkførtidspensionister (efter 2003) med supplement §27a i Aktivloven, Principafgørelse 83-16
deltidsefterløn,
fleksjob,
integrationsydelse (Stopper næsten 1. oktober 2016 p.gr.a. det asociale kontanthjælpsloft)
kontanthjælp (Stopper især for enlige forsørgere 1. oktober 2016 p.gr.a. det asociale kontanthjælpsloft)
kontantydelse
ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere),
løntilskudsjob, Principafgørelse 57-16
ressourceforløbsydelse (skal opfylde krav til kontanthjælp / uddannelseshjælp),

revalideringsydelse,
særlig uddannelsesydelse,
tabt arbejdsfortjeneste,
SU. (enlig forsørger efter samlivsophør) &
Uddannelseshjælp

Sidst ændret:
18. april 2020 - lidt mere om Aktivlovens §34 først i teksten.
 
 

Søg med Google