Henstand efter 3 år med gæld til kommune & Udbetaling Danmark skal slettes (Opdateret, 13.1.20)


(Opdateret med forslag til tekst til henvendelse til kommune & Udbetaling Danmark)
(Opdateret den 13.1.20 med artikel fra Ankestyrelsen & hvad du gør, hvis du allerede før dette har fået svar fra kommunen eller Udbetaling Danmark)

Det gælder ikke for licens eller bøder.

Vi har i SIND Vejle kun i begrænset omfang hjælpe i konkrete sager & kun for folk bosat i Vejle kommune.

Vi har i SIND Vejle haft et spørgsmål oppe på det seneste Borger- & Netværksrådsmøde den 2. december 2019 om manglende sletning af gæld efter 3 år ved henstand.

Hvis du bor i Vejle kommune, så kontakt os i SIND Vejle. Jobcentret vil gerne ændre forkerte afgørelser.

Eller hvis du selv får slettet gæld, så hører vi også gerne fra dig. 

For andre kommuner. Kontakt selv kommunen eller Udbetaling Danmark. Se forslag til tekst nederst.

Henstand

Henstand er tilfældet, når der ikke efter de gældende regler er muligt for den enkelte at afdrage.

Henstand skal være givet lige omkring de 3 år efter hjælpens ophør eller bagefter. Se principafgørelse længere nede.

Sletning af gæld efter 3 år uden afdrag / henstand kommuner & Udbetaling Danmark

Det er især enlige forældre men også nogle enlige på uddannelseshjælp (Under 30 år), der er på enten:

Helt konkret står der videre, at der så efter 3 år uden afdrag skal eftergives gæld i §9:
 

"§ 9. Et tilbagebetalingskrav bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet."

Udfaldet er, at Jobcentret selvfølgelig vil ændre i de tilfælde hvor der f.eks. er sendt gæld til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Noget lignende er desværre også sket i andre kommuner. Noget som blandt andet Puk Sabber & Mogens Rerup tidligere har gjort opmærksom på i år.

Det gælder også for Udbetaling Danmark, hvor der ikke har været afdraget i 3 år på gæld.

"§ 1. Kommunen og Udbetaling Danmark opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser på egne sagsområder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., repatrieringsloven, integrationsloven, lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere efter reglerne i denne bekendtgørelse."

Principafgørelser

En gammel principafgørelse fra 1998 viser, at ophør af O-48-98 af hjælpen er skæringsdatoen. I det konkrete tilfælde var det kontanthjælp givet mod tilbagebetalingspligt.

Dengang var forældelsesfristen 5 år. Idag er den 3 år.

Krav nummer 1:

3 år siden hjælpens ophør

Krav nummer 2:

Henstand inden for de 3 år eller lige omkring de 3 år eller idag


Selvom principafgørelse O-48-98 er lavet på baggrund af bistandsloven.

Så er den stadigvæk gældende & danner grundlag for sletning af gæld inden for alle områder / ydelser under kommunen & hos Udbetaling Danmark.

Ankestyrelsens principafgørelse O-4-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - henstand - afdrag - resterende del (Retsinformation.dk)

Førtids- & folkepensionister skal som udgangspunkt ikke afdrage

"Udbetaling Danmark skal som udgangspunkt yde henstand til skyldnere, som ikke har andre indtægter end førtidspension eller ikke har en årlig nettoindkomst, der overstiger minimumsgrænserne for fastsættelse af afdragsordninger."
Kilde: 

Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning (Retsinformation.dk)

Medmindre der er formue, så kan der ikke afdrages. Der skal laves en betalingsevnevurdering.

Hvis gælden er stor, så kan der for førtidspensionister søges om gældssanering. 

Gæld som følge af licens eller bøder kan ikke slettes.

Artikel fra Ankestyrelsen om sletning af gæld efter henstand

Ankestyrelsen har denne artikel om gæld til kommunen, hvor henstand også bliver berørt. Sletning af gæld efter 3 års henstand gælder også for Udbetaling Danmark.

Artikel: Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen (Ast.dk) (6. december 2018)

Hvordan gør du ?

Skriv til din kommune via Digital Post, hvis du mener at du i strid med disse regler har fået sendt gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Så har du bevis for, at du har gjort kommunens forvaltning opmærksom på det.

Forslag til tekst til henvendelse igennem Digital Post
 

Til kommune:


Jeg skriver for at gøre opmærksom på, at kontanthjælp / boligindskudslån efter gældende regel i Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere skal slettes 3 år efter ophør af hjælpen ved henstand. (BEK nr 1617 af 27/12/2019 Se tidligere bekendgørelse nederst)

Jeg har i perioden fra X-dato til nu ikke kunne afdrage.

"§ 9. Et tilbagebetalingskrav bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet."

Bekendtgørelsen gælder også for kommuner:
"§ 1. Kommunen og Udbetaling Danmark opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser på egne sagsområder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., repatrieringsloven, integrationsloven, lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere efter reglerne i denne bekendtgørelse."

Hvis i ikke giver medhold i min henvendelse vil jeg gerne have det oversendt til Ankestyrelsen.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
CPR-nummer

Bekendtgørelsen hed tidligere 1. januar 2020:
Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (BEK nr 1644 af 18/12/2018)

Til Udbetaling Danmark:


Jeg skriver for at gøre opmærksom på, at børnebidrag / boligstøtte efter gældende regel i Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere skal slettes 3 år efter ophør af hjælpen ved henstand. (BEK nr 1617 af 27/12/2019 Se tidligere bekendgørelse nederst)

Jeg har i perioden fra X-dato til nu ikke kunne afdrage.

"§ 9. Et tilbagebetalingskrav bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet."

Bekendtgørelsen gælder også for Udbetaling Danmark:
"§ 1. Kommunen og Udbetaling Danmark opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser på egne sagsområder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., repatrieringsloven, integrationsloven, lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere efter reglerne i denne bekendtgørelse."

Hvis i ikke giver medhold i min henvendelse vil jeg gerne have det oversendt til Ankestyrelsen.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
CPR-nummer

Bekendtgørelsen hed tidligere indtil 1. januar 2020:
Bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. (BEK nr 1644 af 18/12/2018)

 

Det samme gælder for Udbetaling Danmark.

Hvis de ikke vil give dig ret, så få det i Ankestyrelsen.

Forvaltninger skal ændre forkerte afgørelser. Der er i princippet ingen forældelsesfrist for forkerte afgørelser.

Lad være med at ringe til dem!

Desværre afvises henvendelser per telefon uden, at der reelt bliver taget stilling til din henvendelse. Der sker heller ikke altid den lovpligtige notatpligt i din journal ved telefonisk henvendelse.

Er du blevet afvist af kommunen eller Udbetaling Danmark ?

Jeg hører, at nogle allerede har forsøgt at få sin kommune til at få et svar allerede før dette indlæg. Et svar på din henvendelse skal indeholde en klagevejledning, da det er en myndighedsafgørelse. Den kan du klage videre til Ankestyrelsen.

Især hvis kommunens sagsbehandler eller Udbetaling Danmark afviser det & henviser dig til Gældsstyrelsen.

Men ikke kun. Der er i princippet ingen forældelsesfrist på forkerte afgørelser fra kommunen eller Udbetaling Danmark.

Derfor skriv til dem igennem Digital Post, hvor du igen fremsætter dit krav f.eks. om sletning af boligindskudslån efter 3 års henstand.

Alternativt kan du komme med i vores facebook gruppe:
(Gruppe) Særlig støtte til høje boligudgifter (Facebook)

Hvor andre også kan hjælpe med at svare på spørgsmål.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 
 
 
 

Søg med Google