Alle offentlige ansatte har ytringsfrihed


Alle offentligt ansatte har ytringsfrihed

Der har været en sag fra Esbjerg kommune, hvor en afdelingsleder gav ordre på et personalemøde om at der ingen kontakt skulle være til politikere eller pressen.

Vedkommende afdelingsleder havde vist ikke forstået, at han var ansat i en forvaltning med udgangspunkt i det lokale demokrati. Nemlig byrådet.

Alle offentlige ansatte har selvfølgelig ytringsfrihed.

Det fremgår også af den gældende vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Men faktisk kan alle offentlige ansatte uden straf kontakte pressen, hvis de har kendskab til ulovligheder. Det fremgår også af den gældende vejledning.

Her er fra side 15 i vejledningen:

"Offentligt ansatte har en såkaldt meddeleret. Det betyder, at offentligt ansatte har ret til at give pressen og andre eksterne parter oplysninger i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning – f.eks. åbenbart misbrug af offentlige midler. Sådanne ytringer betegnes nogle gange også som “whistleblowing”. 

Offentligt ansatte kan som udgangspunkt frit videregive ikke-fortrolige oplysninger til pressen eller andre eksterne parter. Det gælder også i tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning, herunder åbenbart misbrug af offentlige midler.

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, vil sådanne oplysninger kun kunne videregives til pressen eller andre, hvis det varetager en åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv, som der står i straffelovens § 152 e. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis den ansatte videregiver oplysninger om konstaterede ulovligheder inden for den offentlige forvaltning. 

(...)

Offentligt ansatte har desuden ret til at rette henvendelse til relevante eksterne tilsynsorganer, herunder Folketingets Ombudsmand
eller Rigsrevisionen, i tilfælde af klare ulovligheder."

Vejledning om Offentligt ansattes ytringsfrihed (Jm.dk) (åbner i nyt vindue)

Via
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (Jm.dk) (31. oktober 2016)

Samtidigt har alle adgang til en anonym whistleblower ordning igennem de sociale tilsyn, hvis der f.eks. er omsorgssvigt på institutioner eller plejefamilier:
Whistleblower ordning (Socialtilsynsyd.dk) 

Du kan som personale, beboer, pårørende eller anden person have oplysninger om bekymrende forhold, som du mener, vi bør kende til.

Det gælder for alle tilbud underlagt de sociale tilsyn.

Per 1. juli 2018 er det forbudt at diskriminere på grund af handicap. Det gælder både psykisk & fysiske handicap. Chikane er også at betragte som diskrimination. Men det er Ligebehandlingsnævnet, der behandler klager om det. Det er dog ikke anonymt.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

 

Søg med Google