Beboere på botilbud kan være berettigede til §34 i Aktivloven


Der kom et spørgsmål om der kræves lejekontrakt eller at lejlighed skulle være opført i BBR registret.

§108 botilbud kan være berettigede til §34 i Aktivloven - intet krav om lejekontrakt til særlig støtte til høje boligudgifter

Men i forbindelse med §34 i Aktivloven er der ikke noget krav om, at der skal være en lejekontrakt. Det har der aldrig været. Endda så langt tilbage som til 1994, hvor der var en principafgørelse.

"Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere (historisk):

O-133-94, der fastslår, at det var uden afgørende betydning, at boligen ikke var godkendt til beboelse af bygningsmyndighederne.

Begrundelsen herfor var, at der ikke i bistandsloven (nu aktivloven) stilles krav om, at en bolig skal være lovlig, for at der kan ydes boligtillæg (nu særlig støtte). Der blev desuden lagt vægt på, at ansøger i forbindelse med hans faktiske ophold på adressen måtte antages at have boligudgifter.

Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse."

Ankestyrelsens principafgørelse 57-18 om særlig støtte - nettoboligudgift - krav til den faktiske bolig (Retsinformation.dk)

Dog !

Økonomisk trangsvurdering

 

Hvis vedkommende er omfattet af økonomisk trangsvurdering, så giver det ikke ekstra penge til rådighed. Så kan de desværre blive indregnet i forhold til det rådighedsbeløb, som skal være til rådighed hver måned.

Det får kommunerne desværre medhold i hos Ankestyrelsen, da det er op til hver enkelt kommune at definere indholdet af økonomisk trangsvurdering. Eller at kommunen styrer vedkommendes økonomi på almindeligt dansk.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google