Peer to peer Cafékursus for pårørende 21. 8. - 9.10.19 til en med psykisk sygdom


 

Peer to peer Cafékursus for pårørende fra den 21. august 2019 - 8 gange

 Savner du at kunne tale med andre i en lignende situation om dine oplevelser og tanker?
 

Pårørende er ofte mere optaget af at gøre noget for den syge end at passe på sig selv.

SIND har tilrettelagt et kursusforløb, hvor pårørende møder andre pårørende- peer-to-peer - og får inspiration, indsigt, nye værktøjer og fornyet energi til at håndtere den udfordrende livssituation som pårørende. Cafekurset er recovery- orienteret.

Mange pårørende/ personer i det tætteste netværk oplever, at det kan være svært og meget udfordrende at være tæt på et menneske med psykisk sårbarhed.

Man har brug for adgang til støtte for at skabe sig et godt hverdagsliv og dermed forebygge mistrivsel, ensomhed og egen psykisk sårbarhed i form at stress, angst og depression.

Det er også en forudsætning for, at man vedvarende kan være en konstruktiv pårørende.

På cafekurset giver frivillige erfarne pårørende støtte og hjælp til andre pårørende som ligemand til ligemand.

Focus vil være på den pårørendes eget håb, selvbestemmelse og muligheder i forhold rollen som pårørende til en person med psykisk sårbarhed / sygdom.

Der arbejdes ud fra 7 temaer:

  • Alle kan komme sig
  • En god hverdag – personlige strategier
  • Dine personlige mål
  • Støtte fra andre mennesker
  • Mødet med medarbejderne i psykiatrien eller kommuner – vær med
  • Behandling og styr uden om kriser
  • Hvor går du hen som pårørende ?

Forløb

8 onsdage kl. 16.00 – 18.00

Start: 21. august 2019

Slut: 9. oktober 2019

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle

Pris: Gratis, der serveres kaffe/ te

Tovholdere / pårørende: Hanne Mähl og Judith Pedersen, SIND Vejle lokalafdeling

Tilmelding og oplysninger: [email protected] eller tlf. 20 45 67 03

Kurset er blevet muligt med støtte fra §18 midler fra Vejle kommune.

SIND er grundlagt i 1960 af pårørende for at forbedre forholdene for psykisk syge & deres pårørende.

 
 
 

Søg med Google