Ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2019 kl. 13:30


Nyheder: 

Udsendt den 12. april 2019 per mail & almindelig brev til de uden mail.

Til medlemmer af SIND Vejle lokalafdeling

Først og fremmest tak for, at du støtter & bakker op om SIND ved at være medlem.

Desværre må vi igen igen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Det er bestyrelsen, der indkalder til det med følgende forslag til dagsorden.


Torsdag den 25. april 2019 kl. 13:30 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 1. sal Vejle

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent & referent

  2. Det reviderede regnskab for
    SIND lokalafdeling fremlægges til behandling & godkendelse

  3. Evt.

Det godkendte regnskab bliver lagt på SINDVejle.dk efter denne ekstraordinære generalforsamling.

Du kan også få lov til at kigge bilagene igennem enten før eller efter denne ekstraordinære generalforsamling.

Vi håber på jeres forståelse & kan berolige jer med, at alt er i i orden. Alle bilag er tilstede.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
Mindegade 26, st tv
7100 Vejle
SIND Vejle
Formand

Søg med Google