Ankestyrelsen sætter punktum i 2 års sagsbehandling for Aktivlovens §34


Ankestyrelsen har netop udgivet en ny principafgørelse, hvor en kommune blive kritiseret for dårlig & langsommelig sagsbehandling.

Tidligere selvstændig vinder sag ved Ankestyrelsen med principafgørelse efter 2 års sagsbehandling i kommune

Konkret er det Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 udgivet den 29. marts 2019.

Det der egentlig burde være kendt. Nemlig at der skal bruges den hidtige lønindtægt før arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør i forbindelse med §34 i Aktivloven bliver Ankestyrelsen nødt til at præcisere.

Men de dokumenterer også, at kommunen har haft en umådelig lang sagsbehandling på ansøgning om §34 i Aktivloven.

Vedkommende kunne ikke få kontanthjælp på grund af formue frem til 15. september 2011. Den 4. maj 2016 søger vedkommende om Aktivlovens §34 med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2011, hvor firmaet bliver lukket.

Men først den 6. marts 2018 kommer kommunen med en endelig afgørelse, hvor de beklager at de ikke har oplyst om §34 i Aktivloven. Men på grund af forældelsesfristen så kan der desværre kun fås §34 i Aktivloven fra den 1. maj 2013.

Men kommunen har ikke fundet oplysninger om hidtidig indtægt til brug for beregning af §34 i Aktivloven. & der er heller ingen dokumentation for boligudgifter fra den 1. maj 2013 & frem. Det skulle sagsbehandleren ved kommunen have sørget for.

& så kommer det mest bemærkelsesværdige.

Ofte skriver Ankestyrelsen i principafgørelse, at der ved fornyet sagsbehandling i kommunen kan komme et andet resultat.

Men det nævner Ankestyrelsen overhovedet ikke.

Istedet skriver de:
”Vi kritiserer, at kommunen ikke har overholdt fristen på 4 uger for at genvurdere afgørelsen. Det fører dog ikke til et andet resultat.”

Nu kender jeg ikke vedkommende, der har vundet denne sag. Men du skal vide, at efterbetaling af §34 ikke bliver medregnet som formue i op til 2 år fra udbetalingen.

Tillykke med dit stædige arbejde med at sikre dig din lovbestemte rettighed.

Du skal også vide, at der per 1. juli 2018 er ulovligt at forskelsbehandle mennesker på grund af både fysiske & psykiske handicap. Det behøver ikke at være en diagnose. Men snigende stress, som kan være opstået mener jeg er grund nok.

Jegkan også læse af afgørelsen, at kontanthjælp er sket med krav om tilbagebetaling frem til 4. marts 2016:

Men

”Et krav om tilbagebetaling bortfalder, når der er gået tre år efter, at borgeren ikke længere modtager hjælpen, og kommunen ikke har haft mulighed for at få pengene. Kommunens ret til at få pengene via overskydende skat bortfalder samtidig.”

Artikel: Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen (Ast.dk) (6. december 2018)

Læs:
Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 om særlig støtte - loftet for indtægt - hidtidig nettoindtægt - oprindelig social begivenhed (Retsinformation.dk)

Tillykke ! & godt kæmpet.

Jeg vil næsten sige, at det burde være noget for Folketingets Ombudsmand. For 2 års sagsbehandling for en relativ simpel ansøgning om §34 i Aktivloven er fuldstændig uacceptabelt.

Måske kan der være andre i kommunen, der har oplevet noget lignende. & uden at jeg ved det helt konkret. Så kan det være enten Odense eller Københavns kommune, som det drejer sig om.

De er nemlig uden sammenligning de 2 kommuner, hvor det sejler i forbindelse med §34 i Aktivloven. & det er retssikerhedsmæssigt ganske uacceptabelt, at berettigede til §34 i Aktivloven ikke får det som de kan have krav på.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google