Ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 13


En enig bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 13 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 1, Vejle

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent & referent

  2. Det reviderede regnskab for
    SIND lokalafdeling fremlægges til behandling & godkendelse

  3. Evt.

Det var desværre ikke lykkedes at få lavet regnskab færdig til den ordinære generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen
formand

Søg med Google