Beretning SIND Vejle lokalafdeling 2018


Nyheder: 

Vi har i det forløbne år igen haft en del aktiviteter. Først & fremmest, så er vi med SIND klubben nu i gang med den 9. sæson her i Huset Vejle. Vi er glade for den mulighed, at holde åbent i Huset Vejle. Det er den sidste lørdag i måneden. Vi har også holdt vores årlige julefrokost den første lørdag i december igen. Det er meget hyggeligt også i Huset.

Vi har haft udflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg, hvor vi så hvordan forholdene var helt op til 1974. Dengang kunne man miste sin stemmeret, hvis du blev fattig ! Den mulighed er stadigvæk i Grundloven. Det var en tankevækkende udflugt.

Flemming Leer Jakobsen sidder nu i Handicaprådet for Danske Handicaporganisationer. Her er der mulighed for at spørge ind til konkrete problemstillinger. Som f.eks. hvorfor det tog 8 måneder at annoncere om mulighed for genoptagelse af tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn med handicap.

Konkret var det om efterbetaling af bidrag til pensionsordning (4-18). Årsagen var at der var både en afdelingsleder & souschef, der var stoppet. Der arbejdes også på en revision af Handicappolitikken.

Vi var med til Sindets Dag Vejle sammen med andre organisationer med tidligere håndboldspiller Lars Christiansen. Der var et fyldt auditorie i Sundhedshuset. Tak for et godt samarbejde. Spektrum var indhyllet i lilla.

Vi blev inviteret med til at deltage i input til Sundhedsskov tæt ved Psykiatrisk afdeling her i Vejle. Vejle kommune har købt det stykke skov tæt på & op til lille grundet. Det er spændende at følge. Det kan blive et godt tilbud for de indlagte på psykiatrisk afdeling, men også for resten af Vejle.

Vi har haft et medlem, der har deltaget i SINDs efteruddannelse. Det har faktisk ført til en ansøgning via §18 midler om en peer pårørende gruppe, som vi fik bevilget. Vi fik også bevilget penge til en besøgstjeneste på Psykiatrisk afdeling igennem §18 midlerne. Det er med støtte fra Kolding & Fredericia.

Vi har flere profiler på de sociale medier. Alt i alt er der 6457 følgere på de forskellige sider som Særlig støtte til høje boligudgifter, Nej til moderne kontanthjælpsloft, SIND Vejle, SIND Vejle twitter, SIND Vejle instagram & mailliste. Samlet er der 510 flere følgere end på samme tid sidste år. En stigning på 8,6 %. Disse platforme er også vigtig i forhold til at nå ud med vores budskaber.

& især særlig støtte til høje boligudgifter er der desværre stadigvæk her 4 ½ år efter vores start på det stadigvæk behov for det. En video om §34 i Aktivloven er nu set af 25.000 på Facebook. Selvom vejledningspligten & rådgivningspligten ligger hos kommuerne, så er der stort behov for oplysning.

Det sidste er, at det som vi har sagt siden 2014 om fleksjob & §34 nu også er godkendt i Ankestyrelsen. Så håber vi, at de så vil lave en principafgørelse på det. For der er stor forskel på praksis om §34 & Fleksjob ude i kommunerne. Det vil så i givet fald være den 3. principafgørelse om muligheder, som vi har oplyst om. De andre er løntilskudsjob & brøkpension. Jeg kender dog ikke de seje mennesker, der har fået dem godkendt i Ankestyrelsen.

Knud Kristensen & Ellen Margrethe Basse har udgivet en ny opdateret håndbog for psykiatribrugere & pårørende (SIND.dk). Det er desværre nødvendigt i dag, da der nogle gange ikke oplyses om rettigheder ude i kommunerne.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen

Vejle kommune om tabt arbejdsfortjeneste (Vejle.dk)

Søg med Google