29 procent af psykiatrere i Psykiatrien i Region Syddanmark er over 60 år


Pressemeddelelse fra SIND Vejle lokalafdeling, den 21. januar 2019

29 procent af psykiatere er over 60 i psykiatrien i Region Syddanmark

Ingen løsning på manglen på psykiatere i Sundhedsreform

Regeringen har fremlagt deres forslag til Sundhedsreform & Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er kommet med sine bud til at løfte sundhedsvæsnet.

”Men der mangler tiltag på manglen på psykiatere i Psykiatrien i regionerne,” siger Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle lokalafdeling.

”Tal fra Region Syddanmark viser, at 29 procent af psykiatere i Region Syddanmark er over 60 år. Gennemsnitsalderen er 53 år.”, fortsætter Flemming Leer Jakobsen. (se nederst)

”Det bekræfter det indtryk, som jeg har fået som bisidder på Psykiatrisk Afdeling her i Vejle. Nemlig at et betydeligt antal psykiatere er oppe i årene.

Der mangler omkring 20 psykiatere i Psykiatrien i Region Syddanmark & det fører til et betydeligt arbejdspres på psykiaterne. Det kan vi ikke være bekendt, da de kan risikere at brænde ud.

Det kan vi heller ikke være bekendt i forhold til patienterne, hvor resultatet kan føre til dårligere kvalitet i behandlingen. Det ser vi desværre også i antallet af genindlæggelser i akut psykiatrien i regionen.”, siger Flemming Leer Jakobsen.

Det tager 10 år at uddanne en læge fra starten af lægeuddannelsen.

”En løsning kunne være, at helt at fjerne kravet om opstart af speciallægeuddannelsen inden for 6 år fra lægernes klinisk basis uddannelse. Det kan forhåbentligt give flere, der har lyst at udføre det vigtige arbejde inden for psykiatri. Andre tiltag kan være øget optag af læger samt flere hoveduddannelsesforløb.

For fortsætter det uden konkrete løsninger. Så ender behandlingen i psykiatrien i Danmark med dårligere behandling for patienterne. Men det kræver flere økonomiske midler til psykiatrien. Prioriter psykiatrien.” slutter Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle lokalafdeling.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle lokalafdeling
formand

Mob 20 188 264

Tal fra den 4. oktober 2018 for psykiatere i psykiatrien i Region Syddanmark

Hermed oversigt over aldersfordeling på antal ansatte psykiatere samt antallet over 60 år.

(Psykiatere = overlæger i Psykiatri).

Vi har i alt pt. 107 overlæger ansat. Vores ledende overlæger er ikke medregnet.

Antal overlæger aldersfordeling total

Aldersinterval

Antal personer

30 - 34 år

1

35 - 39 år

9

40 - 44 år

7

45 - 49 år

21

50 - 54 år

19

55 - 59 år

18

60 -

32

I alt

107

 

Gennemsnitsalder

53 år

 

Tabel: Aldersfordeling overlæger over 60 år ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Alder

Antal personer

60 år

3

61 år

6

62 år

4

63 år

2

64 år

3

65 år

4

66 år

2

67 år

2

68 år

2

69 år

1

70 år

1

72 år

1

73 år

1

I alt

32

 

 

Søg med Google