Fiktiv lejeindtægt i kommunale afgørelser er ulovlige / Ret til 3 års efterbetaling


Den 26. juni 2018 kom Ankestyrelsen med endnu en principafgørelse 38-18, der igen fastslår at der ikke er lovhjemmel til at bruge fiktiv lejeindtægt i forbindelse med Aktivloven.

Disse er fra Ankestyrelsens principafgørelse 38-18:

  • Det gælder også f.eks., hvis du har haft din søn eller datter til at bo hjemme. Her må kommunen ikke bare fastsætte en fiktiv husleje. [Sag 1, i principafgørelse 38-18]
     
  • Der må heller ikke fradrages for huslejeindtægt, hvis der er en lejekontrakt mellem forælder & ældre hjemmeboende børn over 18 år. Der må ikke ske fradrag for den første huslejeindtægt. Det følger af Aktivlovens §33, stk. 9.

    [Sag 2, i principafgørelse 38-18]
     
  • Der må heller ikke fradrages som indtægt, hvis hjemmeboende børn betaler eksempelvis kr. 2.000 per måned til de fælles udgifter som el, vand, bredbånd, tv & mad. [Sag 3, i principafgørelse 38-18]

Læs mere her:
Ankestyrelsens principafgørelse 38-18 om kontanthjælp (Retsinformation.dk)

Det er ulovligt at bruge fiktiv lejeindtægt eller fiktiv huslejeudgifter. Faktisk siden 1999 !

Men faktisk har der aldrig været den mulighed. Ikke engang i Bistandsloven, hvor der den dag idag stadig eksisterer en gældende principafgørelse O-42-99 fra den 15. juli 1999 som handlende om Bistandsloven:

"Ankestyrelsen fandt, at det krævede hjemmel at lægge en fiktiv huslejeudgift til grund for opretholdelse af en betalingsordning, hvorved afdragene blev forfaldne og kunne inddrives efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter."

Læs den her:
Ankestyrelsens principafgørelse O-42-99 om kontanthjælp (Retsinformation.dk)

Hvad gør du ?

Hvis du inden for de sidste 3 år har fået en afgørelse fra kommunen, hvor de benytter "fiktiv lejeindtægt", "fiktiv huslejeudgift" eller anden "fiktiv" betegnelse.

Så kontakt kommunen.

Der er desværre som udgangspunkt 3 års forældelsesfrist. Men har du været udsat for det længere tilbage end de 3 år, så prøv. 

Det er en klar ulovlig afgørelse, hvis de i forbindelse med Aktivloven har brugt disse to begreber.

Her er forslag til mail (brug digital post):

"Jeg har den X-dato modtaget en afgørelse fra jer, hvor i benytter "fiktiv lejeindtægt / huslejeudgift".

Dette er istrid med Ankestyrelsens principafgørelser O-42-99 & 38-18 om manglende lovhjemmel for brug af fiktiv lejeindtægt & fiktiv huslejeudgifter.

I henhold til gældende forældelsesregler på 3 år, der blandt andet er omtalt i Ankestyrelsens principafgørelse 166-12 skal jeg bede om, at få udbetalt differencen.

Mvh
Navn
CPR-nr."

Har du mistet afgørelsen ?

Hvis du har mistet eller ikke kan finde afgørelsen i din eboks. Så bed om aktindsigt i din sagsmappe. 

Det kan du gøre ved følgende:
"Jeg skal bede om aktindsigt i min sagsmappe.

Navn
CPR-nr."

& så er det "bare" at gå på jagt efter det. Du får det tilsendt i din eboks.

Du bliver ikke modregnet i din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse som følge af kommunens efterbetaling. Kommmunen skal se bort fra beløbet i op til 2 år fra udbetalingen.

Læs mere her:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl. (SIND Vejle)
 

Brug altid Digital Post for at have dokumentation for din henvendelse til kommunen.

Følg op på din henvendelse, hvis du ikke får en kvittering. & følg op på din henvendelse, hvis der går mere end 14 dage uden at de har givet dig en tidsfrist for behandling af din henvendelse.

Husk, at du har oplysningspligt om alle forhold, der kan have betydning for offentlige ydelser. Det gælder ikke kun kommunen, men også Udbetaling Danmark i forhold til boligstøtte. Det kan være, hvis din søn eller datter bliver 18 år.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle, formand

Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle

 

Søg med Google