Tvang: 4 procent børn under 10 år er udsat for tvang i psykiatrien


4 procent af tvang mod børn i psykiatrien blev brugt for dem på eller under 10 år4 procent af børn & unge på eller under 10 år er udsat for tvang i psykiatrien.

Det viser den første mangelfulde audit inden for brug af tvang på børne & ungdomspsykiatrien. Men kun hvis du selv lægger tallene sammen kan du regne dig frem til det. Tal under 5 procent i undersøgelsen er nemlig ikke medtaget i tabel 1.

Se skærmbillede:
Skærmbillede fra Audit 2017 om brug af tvang i Børne & Ungdomspyskiatrien

Den er mangelfuld, da den kun tager de sidste 20 tvangsindlæggelser & for Region Nordjyllands vedkommende lidt færre. Det lader til at være de sidste 20 tvangsindlæggelser før den 31. December 2017, men for Region Hovedstaden de sidste siden 31. Oktober 2017 på grund af sundhedsplatformen. & det er kun for de børn, der er blevet frivilligt indlagt. Men hvor der efterfølgende er brugt tvang.

Dermed er det børn, der er præget af juletiden. Det kan for mange være en svær periode. Dette ses især, da en høj andel kommer fra institutioner eller private institutioner. Det ville have langt bedre, hvis perioden havde været længere & omfattet langt flere.

Det ville også have givet et mere sikkert billede af tilstanden.

Desværre har omkring 40 procent ikke fået en behandlingsplan for at forebygge yderligere tvang, men det fremgår ikke om der er regionale forskelle.

Mulige årsager kan være mangel på psykiatere & helligdage imellem jul & nytår med øget behov for akutte indlæggelser.

Der er plads til forbedringer i forhold til behandling af børn & unge inden for psykiatrien i Danmark.

Find yderligere oplysninger om audit på tvang (6.6.2018) her: https://buff.ly/2MCbVAH

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 

Søg med Google