Beretning for SIND Vejle lokalafdeling 2017


Nyheder: 

SIND Vejle har i det forløbne år afholdt SIND klub i alle måneder med undtagelse af december måned. Det er en mere en tidligere år, hvor vi holdt lukket i juni måned. Samtidigt er vi med SIND klubben gået ind i den 8. sæson med åbent i Huset Vejle den sidste lørdag i måneden. Vi er taknemmelig for muligheden for at låne Huset til at afholde SIND klub. Vi har afholdt udflugt til Givskud Zoo, foredrag med Signe Marie Thomsen & afholdt vor årlige SIND Vejle julefrokost i december måned.

Rent medlemsmæssigt havde vi 112 medlemmer ved årsskiftet. Det er det højeste antal medlemmer siden afdelingen blev genetableret i 2010 med 51 medlemmer. Tak for opbakningen ! Det er vi rigtigt glade for.

Vi har flere facebook sider i SIND Vejle regi, hvor der i alt lige nu er 5.947 følgere på forskellige sociale platforme. Det har været en samlet fremgang på 22 % i følgere det sidste års tid. Her er Særlig støtte til høje boligudgifter den største med 2.373 & SIND Vejle på instagram den mindste med 254 følgere. Der er oprettet en gruppe for særlig støtte til høje boligudgifter, da der kom omkring 300 henvendelser om måneden ! De sociale platforme er med til at kunne fortælle om aktuelle emner, som f.eks. op til kommunalvalget 2017 hvor facebook siden Nej til moderne kontanthjælpsloft blev brugt til at minde folk om at huske kontanthjælpsloftet ved valget. (Se dem nederst)

SIND var & er stadig modstander af kontanthjælpsloftet, da især psykisk syge bliver presset af have mindre økonomi. Især de 5 forhøjede satser til psykiske lidelser under 30 år blev ekstremt hårdt ramt & mistede både boligstøtten samt særlig støtte til høje boligudgifter ved indførelsen. Så nu optager det også den enkeltes udfordring i hverdagen.

Vi deltager i Borger- & Netværksrådet i Vejle kommune, hvor vi er med til at afgive høringssvar i forbindelse med ændringer inden for socialpsykiatrien. Der har også været bisidder arbejde, hvor vi lokalt indtil oktober havde 2 bisiddere. Der har også været en del presseomtale i løbet af året. Blandt andet på DR P4 Trekanten.

Vi deltager også i de halvårlige møder med Psykiatriledelsen i Region Syddanmark, hvor vi kan rejse problematikker. I juni sidste rejste vi et spørgsmål, hvor en med potentiel ADHD ikke kunne blive udredet uden en pårørende. Det hører selvfølgelig ingen steder hjemme. Der kan godt udredes for ADHD uden en pårørende. Det siger sig selv.

Som noget nyt er Flemming Leer Jakobsen blevet udpeget til Handicaprådet i Vejle kommune de næste 4 år af Danske Handicaporganisationer her i januar i år & Hanne Mähl er blevet stedfortræder. Der skal blandt andet laves en opdateret udgave af Vejle kommunes handicappolitik, så det bliver spændende arbejde at tage fat på.

Vi deltog i Sindets Dag Vejle sammen med 7 andre organisationer, hvor Silas Holst holdt foredrag den 10. oktober 2017 uden i Sundhedshuset Vejle. Det var SIND Vejle, der i 2011 tog initiativ til Sindets Dag Vejle.

Desværre valgte Ole Lønsmann Iversen at stoppe i bestyrelsen. Vi vil gerne sig tak for godt samarbejde & opbakning ved forskellige arrangementer.

Vi vil også gerne takke Egon Thyssen for hans engagement i bestyrelsen & sige tak for godt samarbejde.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen
Formand SIND Vejle

Særlig støtte til høje boligudgifter (Facebook.com), Gruppe

Nej til moderne kontanthjælpsloft (Facebook.com)

SIND Vejle (Facebook), Instagram, Twitter

 

Søg med Google