SIND Vejle ordinær generalforsamling 2018 24. februar kl. 15


SIND Vejle indkalder til ordinær generalforsamling 2018 lørdag den 24. februar kl. 15 i

Værestedet Husets lokaler, Vesterbrogade 13, 7100 Vejle

På valg er:
Flemming Leer Jakobsen (modtager genvalg)
Hanne Mähl (modtager genvalg)
Egon Thyssen (modtager ikke genvalg)

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Hanne, Karen, Egon & Flemming

Forslag til dagsorden:

a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

b) Godkendelse af dagsorden.

c) Lokalafdelingsbestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.

d) Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.

e) Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægter.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Flemming Leer Jakobsen (modtager genvalg)
Hanne Mähl (modtager genvalg)
Egon Thyssen (modtager ikke genvalg)

g) Valg af revisor og revisorsuppleant.

h) Hvert tredje år: Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde.

i) Eventuelt

Forslag til dagsorden skal indsendes til Flemming Leer Jakobsen senest 16. februar 2018 på email [email protected] eller til Flemmings adresse.

Find vedtægterne nederst her:
Kontakt

 
 
 

Søg med Google