Ledighedsydelse er ikke en del af kontanthjælpsloftet


Jeg er blevet kontaktet af 2, der på ledighedsydelse i forbindelse med §34 i Aktivloven er blevet omfattet af kontanthjælpsloftet.

Ledighedsydelse er ikke en del af kontanthjælpsloftet Kerteminde & Silkeborg kommuner !
Det er selvsagt forkert, da kontanthjælpsloftet kun omfatter folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

De kommer fra 2 forskellige kommuner.

Ledighedsydelse udbetales til visiterede til fleksjob i Aktivlovens §74 & §74a. At de får ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp er ikke det samme som, at de er omfattet af kontanthjælpsloftet !

I det ene tilfælde ligger den i Ankestyrelsen efter, at en sagsbehandler åbenbart har lavet en ugyldig afgørelse.

Når Ankestyrelsen omgør disse afgørelser, så er folk selvsagt berettiget til at få §34 i Aktivloven med tilbagevirkende kraft fra datoen for kommunens afgørelse.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 
 
 

Søg med Google