Forskellige vildskud om §34 i Aktivloven


Siden vi i SIND Vejle begyndte kampagnen om §34 i Aktivloven, så har jeg hørt utrolige mange vildskud & bortforklaringer.

Der tegner sig et mønster.

Fra Odder hørte jeg om en tilbage i 2014, der ikke kunne få lov til at aflevere en ansøgning om §34 i Aktivloven. Det lykkedes så vidt jeg husker efter en del forsøg.

Jeg hørte jeg om en på dagpenge, der fik at vide at det var a-kassen der skulle have vejledt om §34 i Aktivloven. Derfor kunne vedkommende ikke få med tilbagevirkende kraft. Men Aktivloven hører ind under kommunens ansvarsområde. Så det var noget vås.

Fra Aarhus hørte jeg for en lille måned siden, at en ansøger ville få afslag på §34 i Aktivloven. Frontpersonalet havde ikke engang set noget af dokumentationen for boligudgifterne!

I Struer kendte de ikke til den lovændring, hvor efterbetaling af en ydelse ikke længere skulle modregnes. Det var næsten 1 år efter, at det var blevet vedtaget af Folketinget.

Men værre var det i Odense. Der kendte frontpersonalet slet ikke til §34 i Aktivloven. Selvom den er omtalt på Odense kommunes hjemmeside. Lav en optagelse af det, hvis det stadig er tilfældet. Det må man godt, hvis du selv er en del af samtalen. & kontakt den lokale avis.

Fra en anden kommune hørte jeg, at frontpersonalet troede at §34 i Aktivloven var blevet afskaffet i forbindelse med det brutale kontanthjælpsloft.

Men mange enlige uden børn på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan stadig være berettiget til §34 i Aktivloven. Det kræver enten arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør for at være en del af kredsen. & at der er over boligudgifter på kr. 2.950,- om måneden.

Jeg mener, at hvis du er berettiget til  §34 i Aktivloven. Så  skal du have den.

Det synes ikke at være tilfældet blandt nogle af de sagsbehandlere, der møder folk på jobcentre eller ydelsescentre rundt omkring i landet.

Kommunerne skal idag nemlig selv betale 80 procent af udgiften til §34 i Aktivloven.

Læs denne introduktion til §34 særlig støtte i Aktivloven & kig i de Ofte Stillede Spørgsmål.

Så mangler vi bare, at sagsbehandlingen af §34 i Aktivloven helt overflyttes til Udbetaling Danmark. Så vil mange flere nemlig få det, som de er berettiget til.

Men kommunerne skal ikke slippe for at betale for §34 i Aktivloven. De skal ikke belønnes for at have forskellige tiltag for at forhindre i at få deres berettigede krav på en ydelse.

Vi har en lukket Facebook gruppe her, hvor du kan søge hjælp fra blandt andet mig & lige nu 176 andre.
Gruppe: Særlig støtte til høje boligudgifter (Facebook.com)

Du skal være velkommen ;)

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Søg med Google