Kommunerne må gerne selv indhente økonomiske oplysninger ved ansøgning om hjælp


"Efter retssikkerhedslovens bestemmelser kan kommunen uden samtykke indhente økonomiske oplysninger om hustandens medlemmer til brug for behandlingen af en ansøgning om hjælp."

Ankestyrelsens principafgørelse A-42-16 (Retsinformation.dk)

Når vi snakker om §34 i Aktivloven.  Især for enlige forsøgere på andre ydelser end kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse er det vigtigt at få tidligere løindtægt fra ordinært ustøttet arbejde med ved sagsbehandlingen.

Tidligere offentlig ydelse må ikke bruges som hidtidig indtægt i forbindelse med §34 i Aktivloven.

Det kan få afgørende betydning for om vedkommende kan være berettiget til Særlig støtte til høje boligudgifter.

Jeg har faktisk hørt om tilfælde, hvor kommunernes sagsbehandlere bevidst ikke brugere allerede kendte oplysninger om indkomst i forbindelse med ansøgning om  §34 i Aktivloven.

Det er nemlig sådan, at tidligere ustøttet indtægt før arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør spiller en vigtig rolle. Der kan nemlig højst udbetales 90 procent af hidtidig indtægt.

Hvis der ikke kan dokumenteres nogen hidtidig indtægt, så sættes den til nul for enlige forsørgere med børn. Hvilket betyder at vedkommende ikke kan få §34 i Aktivloven. Det er fuld korrekt.

Men oplysning om hidtidig indtægt ligger idag i e-indkomst registret hos Skat. Dem kan sagsbehandlerne altså selv trække.

Men det "glemmer" de. Kommunerne skal nemlig idag selv betale 80 procent af udgiften.

Det ville klæde andre kommuner at gøre ligesom Herning kommune. Her er §34 i Aktivloven den sidste side i ansøgning om kontanthjælp.

Eller Vejle kommune, der idag har opremset næsten alle de berettigede ydelser.

§34 i Aktivloven er et skattefrit tillæg ved siden af boligstøtten. Mange enlige uden børn kan idag stadig være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter på trods af kontanthjælpsloftet.

Andre ydelser som dagpenge & SU kan også være berettiget til det. Dog kun op til maksimalt dagpengesats inklusiv ydelse plus §34 i Aktivloven.

Du kan ansøge igennem digital post om §34 i Aktivloven med alle dokumenterede udgifter. Så skal kommunen sende den rigtige sted hen. Det følger af forvaltningsloven.

Især hvis du ikke kan få lov til at aflevere en ansøgning om §34 i Aktivloven.

& nej. Det er ikke A-kassen, der skulle have oplyst dig om §34 i Aktivloven. Det er kommunen. Aktivloven er en del af kommunens ansvarsområde.

I Aarhus kommune får du at vide, at du vil få afslag af frontpersonalet. De har øjensynligt fået et skuffecirkulære om det.

Men søg om det digitalt.

Kommunerne får idag kun 20 procent statsrefusion. De kan dog godt via budgetgarantien få det refunderet. Men det er først efter regnskabsafslutning ude i kommunerne. Den stramme økonomiske styring spiller også ind her.

Desværre.

For det går ud over svage & udsatte personer. Som har et retskrav på §34 i Aktivloven.

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Søg med Google