SU modtagere kan være berettiget til §34 i Aktivloven


Vi har i SIND Vejle længe skrevet, at SU modtagere kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det sker blandt andet på baggrund af afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor de har hjemsendt afslag fra kommunerne om §34 i Aktivloven til SU-modtagere.

Marianna Djørup har i Facebookgruppen: Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 skrevet, at Ankestyrelsen har sendt et afslag retur til Langelands kommune.

Se indlægget her:
Marianne Djørup, Langeland, SU, §34 i Aktivloven

 

For at kunne komme i betragtning til §34 i Aktivloven skal man have været udsat for enten at være syg, arbejdsløs eller på grund af samlivsophør.

Det er især det sidste, hvor SU modtagere kan være berettiget til §34 i Aktivloven. Det gælder selvfølgelig både for kvinder & mænd.

Derudover skal man have boligudgifter for enlige på kr. 3.100 per måned & for enlige forsørgere med et hjemmeboende barn på kr. 4.500 per måned. (2020 tal).

Læs mere her:
Lejebolig, sådan søger du §34 i Aktivloven

Et andet krav er, at der for enlige forsørgere M/K skal have været en højere ordinær lønindtægt før samlivsophør.

& det kan godt lægge flere år tilbage. Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk under "Søg lønoplysninger" op til 8 år tilbage.

Dette krav gælder ikke for enlige uden børn. De kan uanset hidtidig indtægt være berettiget til §34 inklusiv SU i Aktivloven op til, hvad der svarer til en forsørger med børn på kontanthjælp over 30 år.

Der ligger heller ikke nogen principafgørelse, der sætter rammen for hvornår man er kommet ud af parforhold.

Det er mit håb, at Ankestyrelsen laver en principafgørelse der fastlægger rammen for at modtage §34 i Aktivloven for SU-modtagere.

For rigtig mange sagsbehandlere begår den flertalsmisforståelse, at SU modtagere ikke kan modtage ydelse fra Aktivloven. Det er i udgangspunktet rigtigt nok ved kontanthjælp, men med §34 i Aktivloven skulle de tage & læse loven.

& ikke køre på automatgear.

Mvh

Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle
formand

Tak til Marianna Djørup for at vi må dele hendes indlæg :)

 

Søg med Google