Der er ingen forældelse på kommuners sagsbehandlingsfejl (eller ugyldige afgørelser)


En sag fra Sønderborg kommune viser, at der reelt ikke er nogen forældelsesfrist for sagsbehandlingsfejl lavet ude i kommunerne.

Konkret drejede det sig om, at Sønderborg kommune i forbindelse med bevilling af boligstøtte glemte vandafledningsafgiften. (Det var før overgang til Udbetaling Danmark.)

Efter en lang sej kamp vandt en beboer sagen over Sønderborg kommune i Ankestyrelsen.

Det betød at han fik tilbagebetalt boligstøtte 13 år tilbage. Konkret var det lige knap kr. 9.000,-

Normalt siger kommuerne, at når der er gået 3 år er sagen forældet.

Men det kan altså betale sig at få den klaget videre til Ankestyrelsen. Grundlæggende er det et spørgsmål om retssikkerhed for dig som borger.

Vi har i SIND Vejle også vundet en sag om boligstøtte, hvor der blev efterbetalt 7 år tilbage.

! Bør også gælde ved ugyldige afgørelser

Jeg vil mene, at ophævelsen af forældelsesfristen også skal gælde når kommunernes sagsbehandlere laver ugyldige afgørelser i strid med gældende lov.

Det bør der ihvertfald argumenteres for ved en klage.

& så må du være tålmodig.

Med venlig hilsen
& Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Læs mere:

SIND Vejle har vundet efterbetaling af boligstøtte 7 år tilbage (SINDVejle.dk) (21. februar 2014)

Søg med Google