Sådan søger du midlertidig huslejehjælp i Vejle kommune (Opdateret)


Tilføjelse: 2. juni 2018
Dette er desværre ikke muligt rent lovgivningsmæssigt. Kun hvis vedkommende bliver boende kan der idag gives midlertidig huslejehjælp. Det viser en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen.

Muligheden for at få hjælp til midlertidig huslejehjælp i Vejle kommune blev vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle kommune den 3. november 2016:
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 3. november 2016 punkt 82 (Vejle.dk)

Omtalt i Lokalavisen Vejle 16. december 2016:

Sind: Husk muligheden for ekstra huslejehjælp (Vejle.Lokalavisen.dk)

Den eneste grund til at en, som jeg var bisidder for fik lov til at søge var at vedkommende havde en udskrift af det ovenstående referat med.

På grund af langvarig sygemelding blandt 2 ansatte i Jobcentret var der en forviring omkring reglerne.

Krav:
Du skal søge om midlertidig huslejehjælp før underskrift på lejekontrakt til ny lejebolig. Ellers kan du ikke modtage hjælpen.

Hvis der er en plan om, at du kan flytte i anden billigere bolig kan du komme i betragtning til denne hjælp. Det er nok, hvis du har fået tilbudt en anden billigere lejlighed.

Hvis du ikke kan få boligindskudlån til en bolig bygget før 1. april 1964, så kan du få hjælp til dette igennem Aktivlovens §85 mod tilbagebetaling.

ALLE ydelser kan søge denne midlertidig huslejehjælp i Vejle kommune.

Du skal oplyse kommunen om opgørelsen ved fraflytning fra tidligere bolig, hvis du får penge tilbage. Især hvis du har boligindskudslån.

Her er fra referatet fra Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle kommune:

"Personkreds:

Hjælpen rettes jf. loven særligt til børnefamilier og socialt udsatte personer uanset forsørgelsesgrundlag (kan være borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, misbrugere eller fx personer med ADHD). I andre særlige tilfælde kan kommunen efter en konkret vurdering også yde hjælpen til andre persongrupper, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være behov for, da øvrige persongrupper vil kunne bevilliges hjælp til enkeltudgift efter Lov om aktiv socialpolitik § 81.

    Betingelser for hjælp i forhold til på sigt at forebygge udsættelse af boligen:

Kommunen kan jf. loven betinge hjælpen af, at der indgås en administrationsaftale, deltager i gældsrådgivning eller lign.

Det vurderes, at der skal være tale om en individuel konkret plan, så borger på sigt kan undgå udsættelse. En konkret plan kan fx være, hvis borgeren fremviser en plan for afvikling af nogle regninger inden for kortere tid, som vil bevirke, at borgeren efterfølgende selv vil have økonomisk mulighed for at afholde udgiften til husleje fremadrettet.

    ”Midlertidige huslejeudgifter”:

Hjælpen skal jf. loven være midlertidig. Hjælpen kan derfor ikke indgå som en permanent hjælp til huslejen, men er heller ikke begrænset til en enkeltstående husleje.

Da borgeren skal have en konkret plan for, hvordan udsættelse af boligen på sigt kan undgås, foreslås perioden, hvor der kan bevilliges hjælp efter § 81a, som udgangspunkt at være maksimalt 4 måneder. Der en forudsætning herfor, at det vurderes mest hensigtsmæssigt at bevare den nuværende bolig.

    Flytning til en mere passende bolig:

Det formodes, at for størstedelen af de borgere, som ikke er i stand til selv at betale huslejeudgiften på grund af 225 timers reglen og/eller kontanthjælpsloftet, vil en flytning til en billigere bolig være den mest holdbare løsning. Som betingelse for evt. hjælp skal der lægges en plan for flytningen.

Det vurderes, at borgeren bør have et konkret boligtilbud på det, der i lovgivningen angives som en økonomisk passende bolig, før der kan bevilliges hjælp til betaling af huslejeudgifter i den nuværende bolig efter Aktivlovens § 81a. Den midlertidige hjælp til betaling af huslejeudgifter vil i så fald kunne dække en opsigelsesperiode på 1-3 måneder.

Har borgeren et konkret boligtilbud på en økonomisk passende bolig, vil hjælp til depositum, som ikke kan bevilliges via Borgerservice, kunne bevilliges efter lov om aktiv socialpolitik § 85."

Nu er der ihvertfald en, som har fået bevilget midlertidig huslejehjælp i Vejle kommune.

Jeg håber, at langt flere får øjenene op for muligheden.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

 

Søg med Google