Som visiteret til fleksjob har du ret til et fleksjobbevis


En mulig hjælp til at komme i fleksjob er, at du som visiteret til fleksjob faktisk har ret til at få et fleksjobbevis.Du har ret til et fleksjobevis, ledighedsydelse

"§ 14. Kommunen skal efter anmodning udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder."

Kilde:
Bekendtgørelse om Fleksjob (Retsinformation.dk)

Fordelen er, at du tvinger sagsbehandleren til at gennemlæse din journal for at dokumentere skånebehov & handicapkompenserende hjælp.

Det er et krav, som sagsbehandleren skal give dig. Sagsbehandleren kan ikke afslå det.

Mvh
Spred Glæde....trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google