Ankestyrelsen fastslår, at brøkførtidspensionister med supplement efter Aktivlovens §27a kan være berettiget til §34 i Aktivloven


Sidst ændret:
31. juli 2017
Opdateret link til principafgørelsen på Retsinformation.dk

14. september 2017
Brøkpensionister uden bevilget supplement i Aktivlovens §27a kan også være berettiget, da det alene anses for en social begivenhed.

I en nylig principafgørelse fra Ankestyrelsen fastslår de, at brøkførtidspensionister efter 2003 med supplement efter Aktivlovens §27a kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

Brøkførtidspensionister før 2003 kan desværre ikke få §34 i Aktivloven.

Det har vi i SIND Vejle skrevet siden 9. februar 2015.

For at få fuld førtidspension skal man have opholdt sig 40 år i Danmark. Ellers får man kun for det antal år, man har opholdt sig i Danmark.

Førtidspensionister kan ikke få §34 i Aktivloven.

Dette gælder kun for brøkpensionister.

Brøkpension (efter 2003) er i sig selv en social begivenhed.

Men i Ankestyrelsens principafgørelse 83-16 om særlig støtte bliver det fastslået for første gang, at brøkpensionister også kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

Afgørelsen fra kommunen faldt den 3. juni 2015. Men først den 29. november 2016 fastslår Ankestyrelsen at brøkpensionister kan være berettiget ud fra en konkret vurdering Plus om vedkommende måske skal have §34 i Aktivloven med tilbagevirkende kraft.

Principafgørelsen fastslår dette:
"En førtidspensionist der modtager brøkpension, opfylder betingelsen om at have været ude for en social begivenhed.

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

1-11, 2-11 og 3-11 som fastslår, at en førtidspensionist, der modtager brøkpension, ville - hvis pensionisten ikke særskilt var omfattet af § 27a i aktivloven - opfylde betingelserne for at få løbende supplerende hjælp til forsørgelse efter reglerne i § 25 og § 26.

Fastslår også, at kommunen ved udmålingen af supplement til brøkpension skal foretage to vurderinger, da den samlede hjælp i form af brøkpension og supplement til brøkpension som minimum skal svare til det niveau, som ansøger ville have været berettiget til at få udbetalt løbende efter reglerne om løbende hjælp til forsørgelse i aktivloven. Hjælpen skal udmåles efter reglerne i aktivloven og med fradrag for indtægter og formue. På samme måde som ved almindelig udmåling af løbende hjælp til forsørgelse efter aktivloven indgår eventuel boligstøtte, særlig støtte efter aktivlovens § 34 eller børneydelser ikke ved beregningen af hjælpen. Ved beregningen indgår oplysninger om borgerens og ægtefællens bruttoindtægter.

Den anden vurdering indebærer, at kommunen skal tage stilling til, om brøkpensionisten herudover har ret til yderligere supplement op til et maksimalt niveau, der svarer til fuld førtidspension. Der er tale om et behovsbestemt supplement, der forudsætter en konkret vurdering af de økonomiske forhold.

4. Den konkrete afgørelse

Du har klaget over xx Kommunes afgørelse om afslag på særlig støtte til høje boligudgifter. xx Kommune afgjorde sagen den 3. juni 2015.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

• Du har ret til særlig støtte, hvis du opfylder lovens øvrige betingelser for ret til særlig støtte.

Det betyder, at vi ændrer denne del af kommunens afgørelse.

Kommunen skal foretage en konkret beregning af, om du er berettiget til at modtage særlig støtte til høje boligudgifter.

• Kommunen skal også behandle spørgsmålet om ret til særlig støtte med tilbagevirkende kraft.

Det betyder, at vi hjemviser denne del af sagen til behandling, og at kommunen også skal afgøre denne del af sagen. Du skal være opmærksom på, at behandlingen af sagen godt kan føre til det samme resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den afgør sagen undersøge, om den har vejledt dig om særlig støtte ved bevillingen af brøkpension.

Kommunen kontakter dig."
Principafgørelse 83-16

Tak til Brøkpensionister i Danmark ved Britta Schulz (Facebook) for sparring om dette.

Dejligt at få ret :)

Tillykke til vedkommende, som vandt i Ankestyrelsen over kommunen.

Kontakt mig evt. via [email protected] eller via pb på Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (Facehook.com)

Jeg har tavshedspligt.

Jeg håber, at du nåede at få ændret din forskudsopgørelse. (§34 i Aktivloven er skattefri. Det fremgår ikke tydeligt om, Aktivlovens §27a var bevilget).

Tak for din stædighed. Du har hjulpet mange andre

Mvh
Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

 

Søg med Google