Keine hexerei – kun mangelfuld vejledning fra Odder kommune om §34 i Aktivloven


Med hjælp fra SIND Vejles kampagne side for §34 i Aktivloven er det lykkedes en tidligere hjemløs at få beviliget §34 i Aktivloven.

Vedkommende er uden børn på ressourceforløbsydelse & har tidligere spurgt sagsbehandleren i Odder kommune om hjælp til huslejen.

Odder kommune kan ikke finde ud af loven - eller kan de ? (med lidt hjælp)

Han fik svaret, at han kunne prøve at søge enkeltydelse i Aktivlovens §81.

Det fik selvsagt han afslag på, da Ankestyrelsen har indskrænket muligheden for hjælp igennem §81 i Aktivloven.

Tilbage i slutningen af august 2016 kontaktede vedkommende os.

Her beskrev Flemming Leer Jakobsen via facebook siden Særlig støtte til høje boligudgifter, at der skulle laves en skriftlig ansøgning. Desværre spilder mange tiden med måske langvarig mail korrespondance mellem vedkommende & sagsbehandleren. Men det er faktisk først med en skriftlig ansøgning, at bordet fanger. Der skal sagsbehandleren behandle ansøgningen efter retningslinjerne i forvaltningsloven & retssikkerhedsloven.

Ansøgningen gav det resultat, at vedkommende nu får i omegnen af kr. 2.000,- om måneden i §34 i Aktivloven.

"Desværre har vi i SIND Vejle hørt lignende fortællinger fra Odder kommune, hvor der ikke bliver vejledt korrekt om §34 i Aktivloven", fortæller Flemming Leer Jakobsen, formand for SIND Vejle.

"Enten er sagsbehandlerne ikke socialrådgivere eller også findes der dybt inkompetent frontpersonale i kommunen. Personale der ikke lever op til kommunens udvidede vejledningspligt. Jeg har tidligere haft kontakt til andre fra Odder kommune, der eksempelvis ikke kunne aflevere en skriftlig ansøgning om §34 ved personligt fremmøde! Til sidst lykkedes det efter flere gange.

Idag bærer kommunerne selv 80 procent af udgiften til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven. Men det er glædeligt at det er lykkedes for vedkommende at få bevilget §34 i Aktivloven. Det sikrer vedkommende et solidt grundlag for at komme blive boende i sin bolig.", slutter Flemming Leer Jakobsen.

Har du oplevet problemer med at søge om §34 i Aktivloven i Odder kommune ?

Fortæl det på Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 (Facehook.com)

Samtidigt viser det også, at §34 i Aktivloven ikke er afskaffet.

Hvis din kommune ikke har et ansøgningsskema, så brug denne checkliste for §34 i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Vedkommende er nu kontaktet for klargøre, om vedkommende kan få §34 i Aktivloven med tilbagevirkende kraft på grund af mangelfuld vejledning. I det mindste fra det tidspunkt, hvor afslaget på enkeltydelse blev givet.

Tillykke med det :)

Mvh
Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen

Formand
SIND Vejle

Kommer du fra andre kommuner end Vejle, så lad være med at ringe til mig om §34.

Søg med Google