Nye botilbud: SIND går (stadig) ikke ind for at tvang /magtanvendelse udvides


SINDs landsformand Knud Kristensen skrev igår:

"Det er kommet mig for øre, at der i visse kredse skulle være usikkerhed omkring hvad SIND mener om en evt. ny tilbudsform.

I den anledning skal jeg for en ordens skyld gentage/slå fast:
SIND står fortsat 100 pct. bag den fælles udmelding fra PsykiatriAlliancen, som vi er en del af. I øvrigt en udmelding, som vi selv har været med til at formulere.

SIND står stadig 100 pct. ved de høringssvar og udtalelser, vi er kommet med i debatten.

Hvis vi skal skære det ud i pap, så er hovedpunkterne:
1. SIND mener, at de eksisterende problemer kan løses inden for den nuværende lovgivnings rammer (ved at kapaciteten i den regionale hospitalspsykiatri tilpasses, så mennesker kan blive indlagt og forblive indlagt, så længe der er et behov for det; og ved at den socialpsykiatriske indsats opgraderes og udvikles, så der på botilbud bliver plads til at differentiere indsatsen).

2. SIND kan IKKE acceptere, at adgangen til tvang/magtanvendelse udvides. Skal der anvendes tvang, skal det ske under anvendelse af den nuværende psykiatrilov (uden ændringer, udvidelser, tilføjelser, bøjninger eller lignende).

3. For at undgå enhver tvivl: SIND mener, at de nye tvangsformer og -kriterier, der har været til diskussion, ER en udvidelse af adgangen til anvendelse af tvang/magt. Dette er IKKE acceptabelt for SIND.

4. Ovennævnte betyder, at en ny tilbudsform - HVIS den kommer, og HVIS der skal være mulighed for anvendelse af tvang - skal være en psykiatrisk afdeling reguleret under sundhedsloven og psykiatriloven (de nuværende love med uændret indhold).

SIND har forsøgt at komme regionerne i møde ved at sige, at vi godt kan acceptere, at der laves nye psykiatriske specialafdelinger (som vi har valgt at kalde misbrugspsykiatriske specialafdelinger), hvor taksten godt kan være en anden/højere end den, der gælder på de almindelige psykiatriske afdelinger.

SIND har forsøgt at komme kommunerne i møde ved at sige, at vi godt vil være med til at drøfte, om det skal være muligt at flytte borgere fra botilbud mod deres vilje - hvis borgeren er til fare/ulempe for medbeboere og/eller medarbejdere.

SIND har forsøgt at komme alle parter i mødet ved at sige, at vi godt vil være med til at drøfte, om visitationskriterier, visitationsprocedurer, ledelsesstruktur m.m. i et evt. nyt tilbud skal være anderledes end det vi kender for nuværende psykiatriske afdelinger.

SIND har sagt, at vi kan leve med, at nye psykiatriske afdelinger kaldes noget andet - for os gerne ‘Ib', ‘Cykelstyr' … eller noget helt tredje. Bare det bliver psykiatriske afdelinger i sundhedslovens forstand.
Vi er også indforstået med, at noget af ovenstående kan føre til mindre justeringer af lovgivningen på et tidspunkt - bare ikke ændring af adgangen til anvendelse af tvang.

MEN DETTE ÆNDRER IKKE VED OVENSTÅENDE PRINCIPIELLE SYNSPUNKTER!

Hvis vi, ved at være imødekommende, har været med til at skabe misforståelser, skal jeg være den første til at beklage det.

Så kære læser: Hvis du er forvirret, så gå tilbage og læs de fire punkter - og glem resten."

Fundet her:
Knud Kristensen (Facebook.com) (11. oktober 2016)

Læs evt. høringssvar her SIND.dk/politikogstatistik

SIND er iøvrigt grundlagt i 1960.

Søg med Google