Djøf-regel: Næstved kommune begår lovbrud i forbindelse med tilbagebetaling til modtager af ressourceforløbsydelse


I en artikel i Information igår den 10. august 2016 blev Næstved kommunes ulovlige afgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af sygedagpenge til en ressourceforløbsydelse beskrevet.

Michael Stage fik medhold i Ankestyrelsen, men Næstved kommune har fundet en lidt for kreativ løsning for ikke at udbetale pengene.

"Forklaringen virker næsten uforståelig, men sagen er, at ressourceydelsen beregnes i bruttokroner, altså før skat, mens sygedagpenge beregnes i nettokroner, altså efter skat.

Dette gør kommunen, fordi sagen strækker sig hen over to skatteår, og Ankestyrelsens afgørelse omhandler skatteåret 2015, mens sygedagpengene først udbetales i skatteåret 2016.

Ressourceydelsen for de 15 uger og to dage udgør brutto 50.936 kroner, mens sygedagpengene netto for samme periode udgør 40.867 kroner, skrev kommunen. Så værsgo at betale 10.936,48 kroner ..."

’Man ender med at miste gnisten’ (Information.dk) (10. august 2016)

Fra & med den 1. juni 2014 blev der indført at der ikke må ske modregning ved efterbetaling til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløbsydelse. Det gælder idag også for modtagere af kontantydelse.

Der eksisterer dog princippet om dobbeltforsørgelse, hvor ingen kan modtage 2 offentlige ydelser på samme tid. Så modtageren kan kun få forskellen udbetalt. Hvis ydelserne er ens, så skal der ske tilbagebetaling. (Se Ankestyrelsens  Principafgørelse A-16-06 nederst).

Men i Aktivloven blev der indført følgende lovtekst i forbindelse med stop for modregning:

Aktivloven §33, stk 1:
8) Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

Fundet her:
Lov om Aktiv Socialpolitik (Retsinformation.dk)

Dermed er den afgørelse, som Næstved kommune endnu et eksempel på en Djøf-regel. Den er tilmed ugyldig. Det står konkret i Aktivloven, at det er den udbetalte ydelse. Altså nettoydelsen, der danner grundlag for beregningen.

Der er ikke er nogen på offentlig ydelse, der får brutto ydelsen udbetalt til deres Nemkonto. Dermed begår Næstved kommune bevidst et lovbrud!

Problematikken med Skat er ikke noget, som kommunen skal inddrage i deres afgørelse. Det er modtagerens mellemværende over for Skat.

Michael Stage skal klage over Næstved kommunes afgørelse. Han kan evt. prøve at bede om en hastebehandling i Ankestyrelsen for, at få fastslået hans krav på en hurtig tilbagebetaling & Næstved kommunes ulovlige afgørelse. Det kan ske via denne side, hvor der er link til et skema: Sagsbehandlingstider for sociale sager (Ast.dk)

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle
formand

Se også:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb & kontantydelse (SINDVejle.dk)

Ankestyrelsens Principafgørelse A-16-06 (Retsinformation.dk)

Søg med Google