Venteperiode: §34 i Aktivloven må ikke halveres eller deles ved første udbetaling


Ankestyrelsen har principafgørelse 43-16 fastslået at der ikke må ske deling af den første udbetaling af §34 i Aktivloven.

Hvis en ansøger f.eks. er tilmeldt Jobcentret den 21. i  måneden, så må sagsbehandler ikke begrænse §34 i Aktivloven til de resterende 9/30 andele.

Desværre kommer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg også med den opsigtsvækkende afgørelse, at trods §34 i Aktivloven er bagudbetalt. Så gør de den faktisk forudbetalt.

For ansøgningen i den konkrete afgørelse var den 9. november 2015. Men tildelingen af §34 i Aktivloven med udbetaling fra 30. november 2015 skal dække december 2015 måneds boligudgifter !

"Vi vurderer i den forbindelse, at den hjælp du får udbetalt den 30. november 2015, skal dække dine nettoboligudgifter i december måned, men beregnes på baggrund af dine dokumenterede faktiske nettoboligudgifter for november måned 2015."

&

"I en konkret sag ansøger en borger om særlig støtte midt i en måned. Kommunen nedsætter den beregnede særlige støtte til et beløb svarende til den periode, hvor borger har stået til rådighed (venteperioden). Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke er berettiget til at nedsætte støtten svarende til venteperioden. Den særlige støtte skal dække nettoboligudgifterne i den efterfølgende måned, og borger er derfor berettiget til at få udbetalt en fuld særlig støtte til dækning af nettoboligudgifterne."

Ankestyrelsens Principafgørelse 43-16 (Retsfinformation.dk)

Dermed ændrer Ankestyrelsen ved det  princip om, at ansøgningstidspunktet har betydning for modtagelsen af en løbende ydelse. I det her tilfælde altså §34 i Aktivloven.

Reelt mener Ankestyrelsen dermed reelt at §34 i Aktivloven i praksis skal følge samme regler som boligstøtten, som er forudbetalt.

Men de præciserer trods alt, at en kommune ikke må opdele §34 i Aktivloven afhængig af ansøgningstidspunktet.

Så hvis du har oplevet reduktion i den første udbetaling af §34 i Aktivloven, så har du ret til at få efterbetalt det op til 3 år tilbage.

! Sådan gør du

Forslag til klage:

"Til X-kommune,
X-by, den 28. juli 2016

Jeg klager over jeres deling af min første §34 i Aktivloven særlig støtte til høje boligudgifter for Juli 2013. Dette er ikke er i overenstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse 43- 16, der netop stopper dette.

Mvh
Navn"

Brug E-boks til Ydelsescentret eller Jobcentret i din kommune. Så har du en kvittering for, at du har fremsendt din klage.

Hvis de ikke giver dig medhold, så få den i Ankestyrelsen. Det kan du fortælle sagsbehandler mundtligt.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google