Tabt arbejdsfortjeneste kan også give ret til §34 i Aktivloven


I et svar fra Ankestyrelsens juridiske hotline den 25. maj 2015 skriver de, at tildeling af §42 i Serviceloven også kan betyde at vedkommende kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

"Principafgørelse 133-11 fastslår, at det ikke er en forudsætning for at modtage hjælp til høje boligudgifter, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelsen i form af kontanthjælp. Der henvises til, at f.eks. dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse ikke har behov for kontanthjælp, kunne være berettiget til at få særlig støtte efter § 34.

Personer, der får bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, vil også kunne være berettiget til den særlige støtte efter aktivlovens § 34, hvis betingelserne i aktivlovens § 11 er opfyldt."
Svar fra Ankestyrelsen den 25. maj 2015 (ikke længere online i 2020):
Kan der udbetales støtte efter aktivlovens § 34 til en person, der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42? (Ast.dk)

Du skal opfylde betingelserne for §34 i Aktivloven. Læs mere her:

Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven *Opdateret*

Mvh

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

 
 

Søg med Google