Pas på med lån (også vennelån), når du er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse


Sidst ændret:
24. juli 2016
Diverse principafgørelser tilføjet.

See english translation below.

I forbindelse med de mange ramt af integrationsydelse & kontanthjælpsloftet fra den 1. oktober 2016, så kan det være fristende at få et lån fra enten et kreditselskab eller fra en ven.

Men du skal være opmærksom på, at du har oplysningspligt over for kommunen.

Et vennelån eller lån bliver nemlig betegnet som forbrugslån. Forbrugslån bliver betragtet som en del af din formue.

Du kan i værste fald kunne komme til at tilbagebetale en del af din modtagne ydelse.

Især hvis du ikke har meddelt det til din kommune, at du har fået udbetalt lånet til din konto.

Der tages ikke hensyn til om formålet med lånet er til brug for børnefødselsdag, konfirmation eller til at have penge til leve af.

Det er underordnet om beløbet, som du har fået indsat på din konto er fra et vennelån eller fra et lånefirma.

I værste fald kan du faktisk blive anklaget for socialt bedrageri.

Siden maj 2015 har de offentlige myndigheder fået større registeradgang, så de kan afsløre socialt bedrageri.

Specielt om kassekredit

En kassekredit er ikke en del af din formue & kommunen kan ikke tvinge dig til at leve af den. Medmindre du har stillet friværdien i en ejerlejlighed som sikkerhed for kassekreditten. Så er den en del af din formue.

Så derfor.

Inden du søger om et hurtigt lån, så spørg hos din sagsbehandler om de nærmere regler.

& husk at meddele om alle ændringer i din økonomi så hurtigt som muligt. Det gælder for alle forhold fra enten tilbagebetaling af acontobeløb til varme, vand & el samt naturligvis skat.

Du har skrevet under på din oplysningspligt i forbindelse med din ansøgning af din ydelse.

Din oplysningspligt gælder også for Udbetaling Danmark, når du får boligstøtte mm.

Mvh

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

P.S.: Principafgørelser

"Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto.
 
Kommunen kan dog IKKE pålægge en modtager af hjælp at optage lån til forsørgelse.
 
En trækningsret på en kassekredit giver alene borgeren mulighed for at låne penge uden yderligere aftale med banken. En trækningsret på en kassekredit kan derfor ikke sidestilles med et allerede optaget forbrugslån og kan dermed ikke anses som formue i forhold til retten til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse."
 
Ankestyrelsens principafgørelse 6-16
 
"Et forbrugslån sidestilles med formue, når lånet er udbetalt, og beløbet er indgået på personens bankkonto.
 
Kommunen kan dog IKKE pålægge en modtager af hjælp at optage lån til forsørgelse.
 
En trækningsret på en kassekredit giver alene borgeren mulighed for at låne penge uden yderligere aftale med banken. En trækningsret på en kassekredit kan derfor ikke sidestilles med et allerede optaget forbrugslån og kan dermed ikke anses som formue i forhold til retten til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse."
 
Ankestyrelsens principafgørelse 6-16

English translation by Merete Lindegaard:

BEWARE OF loan (also loan from friends) when you are on integrationsydelse, kontanthjælp or uddannelseshjælp.

You must be aware that you have to provide information to the municipality. A bank loan or loan from friends will actually be regarded as consumer loans, and consumer loans are considered a part of your wealth.
You can in the worst case get to repay part of the benefit received. Especially if you have not communicated to the jobcenter that you have received the loan into your account

At worst, you may actually be accused of social fraud.
Since May 2015, the authorities have gained register access in order to detect social fraud.

If you still want to apply for a loan, ask your social worker about the rules, and remember to communicate any changes in your finances as quickly as possible. It applies to any conditions from either a refund of the advance payment for heating, water and electricity to tax return.

You have signed your disclosure in relation to your application for benefit. Your disclosure also applies for Udbetaling Danmark, when you receive housing allowance.

Søg med Google