Sygedagpenge: 3Fs kamp mod 3 års forældelse


Det er med en dejlig glæde, at se 3F Kolding kæmpe imod den uretfærdighed der bliver praktiseret i Kolding & andre kommuner i forbindelse med det ulovlige sygedagpenge stop.

Baggrunden er en Højesterets dom fra den 10. september 2015, der både gjorde op med automatisk stop & hidtidig praksis om at lave afgørelser med tilbagevirkende kraft. Det var også 3F, der førte den sag.

Læs mere her om den igangværende kamp:

3F trækker Kolding Kommune i retten i principiel sag om sygedagpenge (Fagbladet3F.dk) (9. april 2016)

Jeg har kendskab til en der i forbindelse med en sag om boligstøtte fik medhold 13 år tilbage. Jeg hjalp vedkommende fra Sønderborg med at henvise til en overset paragraf i forældelsesloven.

Den er §3, stk. 2:

" 4) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer. "

Forældelsesloven (Retsinformation.dk)

Den var dengang nummer 3. Ankestyrelsen brugte dog ikke den konkrete paragraf, men brugte en anden afgørelse. Mere om det på et senere tidspunkt.

Jeg er på den baggrund også forundret over, at Ankestyrelsen ligger en 3 årig forældelse til grund.

Men jeg forventer derfor, at 3F vinder sagen over Kolding kommune. Men desværre må vi jo nok forvente, at Kolding kommune anker den afgørelse til Landsretten.

Læs mere her:

Kolding Kommune dømt for dårlig sagsbehandling (3F Kolding) (4. juli 2016)

117 borgere i Kolding kommune står med et berettiget krav på 12 Mio. for sygedagpenge sager i forbindelse med Højesterets dommen, der er mere end 3 år.

Men de må med kommunens ankepraksis forvente først at skulle få deres penge engang om mange år.

Så hvis din sygedagpengesag er omfattet af Højesterets afgørelsen fra 10. september 2015. (nr. 204/2015) & ligger mere end 3 år tilbage. Så gem dokumenterne i din sag.

Også hvis du bor i anden kommune.

Der må jo så i perioden indtil da løbe renter på.

Tilsynet ved Statsforvaltningen behandler i øjeblikket også spørgsmålet om forældelse.

Mvh
Spred Glæde...trods alt :)

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google