Psykiatri debat: SIND får ikke penge fra medicinalindustrien


Gitte Rebsdorf havde en kronik i Politiken igår den 3. juli 2016.

Min søster er dømt til livsfarlig medicin (Politiken.dk) (3. juli 2016)

SIND får ikke penge fra medicinal industrien !

SIND er åben omkring vore indtægter & udgifter. Dem kan du se online her:

Bilagsmappe landsmøde 2015 (SIND.dk) under punkt 13.

Vi har ikke noget at skjule.

Nu kan jeg for SINDs vedkommende sige, at vi har en af 3 repræsentanter i det psykiatriske patientklagenævn. Her blev der for et par år siden indskærpet, at max doser af psykofarmaka ikke må overskrides. Desværre skete det efter tragisk dødsfald, hvor der var blevet brugt sovemedicin i kombination med psykofarmaka. Her blev patienter pacificeret medicinsk. Det var både dødsensfarligt. & menneskeligt uværdigt.

Samtidigt er de psykiatriske patientklagenævn nedsat for at sikre, at bestemmelser om tvang i psykiatriloven bliver overholdt. Gør de ikke det, så får de berørte patienter selvfølgelig medhold i deres klage.

SIND har i mange år været aktive som den eneste patientforening om at nedbringe det stærkt afhængigsskabende sovemedicin, benzodiazipiner. Se mere på http://benzo.dk

SIND arbejder også for at nedbringe brugen af psykofarmaka. Her er en artikel fra 2001. http://www.sind.dk/det_meste_medicin_kan_undvaeres

Faktisk mener vi, at Lægemiddelstyrelsens retningslinje om at der kun skal udskrives en type af psykofarmaka også skal overholdes. Det sker langt fra idag.

Vi ønsker også at bruge terapi, hvor det giver god mening. Her viser det sig jo blandt andet inden for visse typer af skizofreni, at det virker.

Men desværre går det ikke så hurtigt, som vi kunne ønske os. Her spiller den stramme økonomiske styring af regionerne en vis rolle i forbruget af psykofarmaka. For det giver i regnearkene hurtig effekt at udskrive psykofarmaka for at den næste på ventelisten kan komme i behandling.

Stop ikke med brug af psykofarmaka fra dag til dag !

Men man må aldrig stoppe med at bruge den type af psykofarmaka, som der udskrives idag. Det kan i værste fald forværre folks tilstand. Derfor skal udtrapning ske i samarbejde med en behandler. Enten med egen læge som mellemmand i samråd med en psykiater.

& vi ønsker også at nedbringe tvangen. Også den medicinske. Nedgang i brug af bælter skal ikke erstattes af medicinsk tvang.

Men den afgørende mur i at der kan ske forandring er altså den politiske. Der tager det lang tid at bevæge det psykiatriske system i en bedre udvikling.

Men SIND har eksisteret siden 1960. & der er sket store forandringer siden da. Fra institutioner, hvor folk var på flersengs stuer til idag at folk kan komme på enkelt mands stuer.

Men desværre med en nedgang i antallet af sengepladser på landsplan. & retspsykiatriske patienter er begyndt at lægge beslag på flere af disse.

Læs evt. mere i SINDs valgfolder fra 2015 om nogle af alle de andre ting, som vi også skubber på for at forandre:

http://www.sind.dk/6storage/113/3142/a5_valg2015.pdf

Blandt andet det økonomiske efterslæb, som psykiatrien har.

Så der er nok at arbejde for.

Mvh

Flemming Leer Jakobsen

formand
SIND Vejle

Se evt. også:
Læs mere her: Island afskaffede brug af bæltefiksering i 1932 (SINDVejle.dk)

Søg med Google