Om billigere bolig i forbindelse med §34 i Aktivloven (Opdateret)


Sidst ændret:
8. oktober 2017
Principafgørelse om ved ophør af samlivsophør, hvor tidligere fælles bolig ikke kan bruges (nederst)

4. juni 2016
Procedure for psykisk & fysisk handicappede tilføjet

26. maj 2016
Indsat hele indlægget fra facebook siden Særlig støtte til høje boligudgifter
 


Flere kommuner er begyndt at give afslag med henvisning til en billigere bolig i forbindelse med §34 i Aktivloven.

Det tog så knap 5 måneder for netværkene i kommunerne at sprede en kommunes systematiske & korrekte læsning af reglerne for §34 i Aktivloven i forbindelse med særlig støtte til høje boligudgifter :/

Læs mere her om reglerne for en billig bolig i forbindelse med §34 i Aktivloven:

+ Der skal oplyses om ret til at afvise anden billigere bolig

Der har i mange år været en del af reglerne for §34 i Aktivloven, at der skulle undersøges om der kunne findes en anden billigere bolig.

Men ansøger skal have oplyst retten til at afvise at flytte i den billigere bolig.

Kommunen kan ikke i forhold til §34 i Aktivloven tvinge folk til at flytte i en anden bolig.

Først når du som ansøger har takket nej tak til tilbuddet om en billigere bolig.

Først derefter må den billigere boligs boligudgifter indgå i beregning af §34 særlig støtte. Herunder ud fra andre boligers gennemsnitlige udgifter til el, vand & varme i lokalområdet. Samt evt. tvungen medlemsskab af antenneforening. Samt hvad boligstøtten kan være på i den billigere bolig.

Hvis du ikke ligger over grænsebeløbet, så kan kommunen give afslag på §34 i Aktivloven.

Desværre har Ankestyrelsen den 11. november 2015 i en konkret afgørelse sagt god for, at der kan henvises til en billigere bolig 30 km. væk i samme kommune.

Der tages ikke hensyn til eventuelt tab af socialt netværk i forbindelse med Særlig Støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det er der desværre ikke grundlag for at tage hensyn til for tiden.

Jeg er ikke klar over, om fysiske handicap kan have betydning for om reglen om en billigere bolig kan bruges. Det kan f.eks. være, hvis vedkommende kun kan gå 100 m. (I Ankestyrelsens fagtermer kaldet gangdistance). & hvis der ikke er elevator i lejligheder over stueplan.

? Hvad kan du gøre ?

Hvis du har fået afslag med henvisning til en anden billigere boligs udgifter, så kan det være en korrekt afgørelse.

Der kan selvfølgelig ikke bruges ungdomsboliger, hvis du ikke kan få den.

Der skal være en konkret, ledig, rimelig & billigere bolig. & den skal være klar til indflytning.

Du har ret til at se beregningen i forbindelse med afgørelsen. Den er nemlig en del af afgørelsen. Så kan du selv kontrollere om beregningen er korrekt.

Tilføjet: 4. juni 2016

! Brug lægeerklæringer ved klage over brug af billigere bolig

Jeg har fået en henvendelse fra en, der med succes har brugt lægeerklæring om psykisk diagnose.

Vedkommende fik medhold hos kommunen, der efter en klage omgjorde en afgørelse om en billigere bolig. Der blev i klagen også gjort opmærksom på begrænsninger.

Vedkommende fik §34 i særlig støtte fremadrettet.

Det samme kan også bruges af fysisk handicappede.

- slut 4. juni 2016

Her er reglerne om billigere bolig

Ret til at afslå billigere bolig:

"112. Hvis boligudgiften efter en samlet bedømmelse af familiens størrelse og forhold skønnes at være for høj, og der kan fremskaffes en rimelig og billigere bolig, udgør nettoudgifterne til denne grundlaget for beregning af den særlige støtte efter § 34.

Det afgørende må i denne forbindelse være, at der kan skaffes kontanthjælpsmodtageren et sådant boligtilbud. Det er op til den pågældende at afgøre, om han eller hun ønsker at flytte til den bolig, der kan fremskaffes.

Konsekvensen af at afslå flytning vil imidlertid være, at den særlige støtte beregnes ud fra udgiften til den afviste bolig. "

Vejledning nr. 39 af 5/3 1998

http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/1998/vejl-39-af-53-1998/#c11691

§5, stk. 2

"Stk. 2. Hvis der kan skaffes en rimelig billigere bolig, jf. lovens § 34, stk. 2, er det nettoudgiften til denne, der lægges til grund ved beregning af støtten efter stk. 1."

Fra Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Selve retten til at bruge en billigere bolig er i Aktivloven §34, stk. 2:

"Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig."

Bekendtgørelse om lov om Aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Billigere bolig gælder ikke ved samlivsophør

Ankestyrelsen har afgjort ved principafgørelse 48-16, at billigere bolig ikke kan bruges når et parforhold sluttes:

"I en situation, hvor flytningen til en anden bolig er begrundet i samlivsophør, anses man i relation til ret til særlig støtte ikke for på eget initiativ at have forøget sine boligudgifter."

Det betyder at en tidligere boligs boligudgifter IKKE kan bruges som grundlag for at give afslag, når samlevende flytter fra hinanden.

Læs mere her:
Ankestyrelsens principafgørelse 48-16 om særlig støtte - rimelig billigere bolig - nettoboligudgifter (Retsinformation.dk)

Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google