Fredericia: Ankestyrelsen præciserer regler for modregning af efterbetalte varmepenge (Sådan gør du)


Sidst ændret:

2. april 2017
Der er ingen forældelsesfrist, hvis du har været udsat for dette.

30. maj 2016
Reglerne om modregning for efterbetalt varmepenge gælder også for ejere.

17. maj 2016
Mulighed for at hente afgørelsen i PDF format &
link til den lukkede facebook gruppe Syg i Fredericia

I en afgørelse fra en i Fredericia præciserer Ankestyrelsen de regler for modregning af overskydende penge fra aconto indbetalinger til varme, el & vand for modtagere af §34 i Aktivloven (Særlig støtte til høje boligudgifter).

+ Kun modregning i samme måned

Der må kun foretages modregning i §34 særlig støtte til høje boligudgifter i den pågældende måned, hvor f.eks. efterbetalte varmepenge er blevet udbetalt.

Fra Ankestyrelsens afgørelse af den 3. maj 2016 med J.nr. 2016-4028-12505:

"Hvis der sker tilbagebetaling af varme, skal denne regulering indregnes i den nettoboligudgift, der ligger til grund for beregning af støtten efter §34, for den måned, hvor reguleringen udbetales."

Tilføjet: 30. maj 2016

Der har været skrevet i et medie at reglerne for modregning af efterbetalte varmepenge, vand eller el kun gælder for ejere. Det var også i forbindelse med en afgørelse fra Ankestyrelsen for en bosat i Fredericia kommune.

Det er ikke tilfældet. SIND Vejle har modtaget en anonymiseret afgørelse.

Den konkrete afgørelse fra Ankestyrelsen var for en lejer, hvor der også var modregnet efterbetalte varmepenge i anden måned end den, hvor den var kommet til udbetaling.

Der gælder altså samme regler for modregning af efterbetalte varmepenge mm. uanset om §34 særlig støtte modtagere er lejere eller ejere.
 

- Kun modregning i en måned - må ikke være over flere måneder

Hvis det efterbetalte er mere end den bevilgede §34 særlig støtte til høje boligudgifter, så påvirker det ikke den efterfølgende måneds §34. Det kan altså ikke fordeles over flere måneder.

Men der skal ske en ny beregning af §34 i Aktivloven, da de årlige nettoboligudgifter jo er ændret.

Fra den gældende vejledning 39 om Aktivloven af den 5/3 - 1998 (uddrag af pkt. 111):

"I forbindelse med beregningen af det månedlige beløb til varmeudgifterne bør der tages udgangspunkt i fx den endelige opgørelse af det foregående års udgifter til varme. Hvis der skal ydes hjælp til efterbetaling af varme eller elektricitet - eller der sker en tilbagebetaling - skal denne regulering indregnes i den nettoboligudgift, der ligger til grund for beregning af støtten efter § 34, for den måned, hvor reguleringen forfalder til betaling/udbetales.

Såfremt der på grund af reglerne om indtægtsloft og dagpengeloft ikke kan ydes fuld hjælp til en efterbetaling, er det ikke udelukket, at kommunen efter en konkret vurdering kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81."

Kilde:
Vejledning om Aktiv Socialpolitik nr. 39 af 5/3 1998 (Socialjura.dk)

I den konkrete afgørelse fra den 29. januar 2016 modregnede Fredericia kommune først efterbetalte varmepenge fra september måned 2015 i januar måned 2016. Det skulle være sket i september måneds §34 støtte.

Kommuner må heller ikke modregne andre efterbetalte aconto beløb for vand & el i andre måneder end den måned, hvor de bliver udbetalt.

Dette kan også at læses i aktivrapport fra Schlultz lovguide, hvis kommunen abonnerer på det.

Dette viser, at det er utroligt vigtigt at klage over afgørelser fra kommunen. Desværre er der kun 2% der klager over afgørelserne.

? Hvad skal du gøre ? (Sådan gør du)

 

1. Hvis det er mindre end 4 uger siden, at du fik afgørelsen. Så kan du mundtligt klage over afgørelsen. Der er altid 4 ugers klagefrist på afgørelser fra kommunen.

2. Hvis det er mere end 4 uger siden. Så brug dette herunder.

Der er ingen forældelsesfrist på sagsbehandlingsfejl som denne.

Der er ingen forældelse på kommuners sagsbehandlingsfejl (eller ugyldige afgørelser) 2. april 2017

Find frem til din afgørelse, hvis du har fået efterbetalt varmepenge, vand eller el. Hvis du har e-boks, så kan du finde den der.

Hvis du ikke har e-boks, så få en kopi af afgørelsen fra kommunen. Det kan du gøre via e-boks. Søg efter ydelsescentret i din kommune eller evt. jobcentret.

Når du bruger e-boks, så kommer dit cpr-nummer automatisk med & kommunen skal sende den videre til din sagsbehandler. Skriv evt. din sagsbehandlers navn i emnefeltet. Når du bruger e-boks, så har du et bevis for din henvendelse.

Eksempel:
Jeg beder om at få afgørelse(r) om modregning af efterbetalt varmepenge samt kopi af udbetalingsmeddelelser af kontanthjælp for (måned) med modregning efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Det skal sendes til min e-boks.

Navn

Når du har fået afgørelserne, så kig dem igennem. Kontroller om kommunen har modregnet det for den måned, hvor du eksempelvis har fået efterbetalt varmepenge. Det kan du se på din PBS / Nets oversigt i enten din bank eller e-boks.

Hvis du er blevet modregnet i andre måneder eller du ulovligt er blevet trukket over flere måneder.

Så skriv følgende igen via e-boks til din kommune:

Eksempel (til varmepenge):

Til X-kommune

Jeg skal gøre opmærksom på, at I i strid med punkt 111 i vejledning om Aktiv Socialpolitik nr. 39 af den 5/3-1998 har modregnet efterbetalte varmepenge for §34 i Aktivloven i en anden måned end den, hvor overskydende varmepenge er blevet udbetalt.

(Hvis det er delt over flere måneder)
I har også ulovligt delt efterbetaling af varmepenge over flere måneder.

Jeg skal henvise til Ankestyrelsens afgørelse af den 3. maj 2016 med J.nr. 2016-4028-12505, hvor regler for modregning i forbindelse med §34 præciseres.

Pengene skal indsættes på min nem-konto.

I tilfælde af afslag, så vil jeg have jeres afgørelse sendt til Ankestyrelsen.

Mvh
Navn
Vedhæft dokumentation i form af afgørelse & kontanthjælpsudbetaling

Hvis du har overskud til at udregne beløbet, så skriv det i henvendelsen.

Da der er skrevet i ovenstående, at du vil have sendt det til Ankestyrelsen. Så skal sagsbehandler oversende det til Ankestyrelsen. & så er det "bare" at vente.

Du skal ikke henvende dig mundtligt

Du skal ikke spilde tiden med at henvende dig mundtligt, hvis du har været udsat for denne ulovlige praksis.

Det eneste, der sker er at forældelsesfristen på 3 år bliver ædt op. & de ansatte vil måske ikke anse din henvendelse som grundlag for at kunne træffe en afgørelse. Det vil blive ord mod ord. & du vil kun spilde både sagsbehandler & din egen tid ved det.

Læs afgørelsen her:

Selve behandlingen af klagen i Ankestyrelsen tog kun knap 3 måneder.
 

Jeg har på et tidspunkt haft kontakt til en af folkene i Fredericia, der samarbejder & støtter hinanden i forhold til mødet med kommunen.

Tillykke med sejren & tak for at dele afgørelsen med os her i SIND til gavn for andre.

Det er godt at høre, at der findes sådanne grupper rundtomkring.

Du kan finde nogle af dem her i denne lukkede facehook gruppe:
Syg i Fredericia (Facebook.com)

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google