Region Syddanmark lukker 15 sengepladser på Nyt Psykiatrisk Hospital i Vejle (opdateret)


Sidst ændret: 13. maj 2016 kl. 11:35
Pengene der bliver sparet går til finansiering af reducering af tvang som led i et omstillingskatalog i psykiatrien. Der flyttes penge fra en del af psykiatrien til en anden del for at finansiere reduktion af tvang. Der fjernes ikke midler fra psykiatrien overordnet set.

Mandag den 25. april 2016 vedtog et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark et sparekatalog, der desværre også omfatter lukning af 15 sengepladser på det nye Psykiatriske Hospital i Vejle. Det forventes at blive åbnet i 2017.

Men vi finder det grundlæggende bekymrende, at der fjernes ressourcer fra psykiatrisk behandling i regionen. Forvaltningen i Region Syddanmark har begrundet det med, at der kun var en belægningsprocent på 74 % i 2015.

Det er tankevækkende, at sygehusledelsen først laver en besparelse for Kolding - Vejle psykiatriske sengeafdeling når regionsrådet beder om spareforslag.

Grundreglen inden for det offentlige er, at der ikke skal bruges unødige ressourcer & penge.

Dermed ser det på papiret ud til at Kolding - Vejle afdelingen har haft et økonomisk overforbrug. & det passer ikke ind i det billede, som vi kan danne af os af forholdene. De ansatte laver et kæmpe & flot stykke arbejde inden for den eksisterende økonomiske ramme. & de har over en lang periode været presset rent arbejdsmæssigt.

Regionsrådet udskyder også halveringen af tvang med et år til år 2019.

Det er også bekymrende at den udegående ambulante indsats udsættes for 33 % besparelse, hvor der istedet for 30 årsværk nu kun skal bruges 20 årsværk.

Det sidste er især bekymrende, da Region Syddanmark siden 2007 har oplevet en fordobling af tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter med politiets hjælp.

Samlet set får psykiatrien her i Vejle området dårligere vilkår for at hjælpe psykisk syge uanset baggrund.

Det ligger langt fra samtlige partiers løfte om at ville siddestille psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen.

Vi er i SIND kritiske over disse besparelser & vil fortsat have have fokus på forholdene for psykiatrien her i Region Syddanmark.

Samtidigt kommer der et kontanthjælpsloft, der træder i kraft til den 1. oktober 2016. Dette vil uvilkårligt føre til et større pres på behandling for angst, depression & akut opståede psykiske kriser som følge af husleje udsættelser.

Det vil også få betydning for behovet for behandling lige fra den praktiserende læge til psykiatrien i regionen.

Vi må håbe, at der vil være de fornødne ressourcer til stede til at hjælpe.

Med venlig hilsen
Flemming Leer Jakobsen
Formand
SIND Vejle lokalafdeling

Region Syddanmark skrev dette den 25. april 2016:

"Omstillinger på psykiatriområdet

En række omstillinger på psykiatriområdet er nu også endeligt vedtaget. De skal frigøre midler til arbejdet med reducering af tvang. Det betyder blandt andet, at de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa og Esbjerg fusioneres og får fælles afdelingsledelse. Det sker uden at der nedlægges dag- og døgnfunktioner i Esbjerg."

Regionsrådet vedtog besparelser (Rsyd.dk)

Søg med Google