Renovering: Skulle fraflytte lejlighed - først afslag, så godkendt med SIND Vejles hjælp


Dagens bedste §34 nyhed.

Jeg fik en henvendelse fra en, der skulle fraflytte en et værelses lejlighed. Den bliver nemlig nedlagt som følge af renovering.

Dermed skal vedkommende finde en ny bolig.

Vedkommende havde fået at vide, at der ikke kunne gives §34 støtte til den højere husleje. Huslejen var dyrere.

Hovedreglen i forbindelse med §34 er, at hvis du forøger dine boligudgifter. Så kan du ikke få §34 hjælp til den højere boligudgift.

Men der er en vigtig finesse.

Fra bekendtgørelsen om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34:
"§5 Stk. 3. Hvis en støtteberettiget, der har en rimelig bolig, på eget initiativ forøger sine boligudgifter, fx ved at flytte til en anden bolig, medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregning af støtten efter stk. 1."

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Nemlig "på eget initiativ".

Så med hjælp fra mig & en hjælpsom borgerrådgiver fik jeg besked her idag om, at der nu er blevet bevilget §34 til den nye lejlighed.

Vedkommende kunne nu skrive under på den lejlighed, som der senest idag skulle underskrives lejeaftale for.

Så dagen idag blev lidt mere lys.

Hvis du finder, at vores oplysnings arbejde om §34 eller andre ting fra SIND har hjulpet dig.

Så overvej at blive medlem.

Det koster kun kr. 200,- om året.

Det kan du gøre her:
Bliv medlem af SIND (SIND.dk) 

Det går til et godt formål.

Spred Glæde...trods alt :D

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google